I sommer diskuterede LAUs ledelse flere anklager om seksuelle krænkelser begået af samme medlem. Alligevel fortsatte han i en tillidspost indtil nu. Flere af ledelsens medlemmer er blevet genvalgt

På et møde i Liberal Alliances Ungdoms (LAU) forretningsudvalg den 23. juni 2018 hed det første punkt på dagsordenen »Sexisme i LAU«. Under dette punkt diskuterede de ni tilstedeværende medlemmer af ledelsen anklager om mindst ét overgreb og flere krænkelser mod mindreårige i organisationen begået af den samme mand.

Det fremgår af et mødereferat, som Information er kommet i besiddelse af.

Ledelsen i LAU har altså i otte måneder kendt til anklager om flere krænkende episoder, der skulle være fundet sted i regi af organisationen. Alligevel er det pågældende medlem ikke blevet ekskluderet og har først forladt sin tillidspost nu. Ledelsen er heller ikke gået til politiet.

Som beskrevet i avisen lørdag gik syv piger i weekenden anonymt ud med vidnesbyrd om seksuelle overgreb eller krænkelser mod dem begået af flere mænd i LAU. Sagen efterforskes nu af Københavns Politi.

Til Information forklarede den nu afgåede landsformand i LAU, Carl Andersen, at ledelsen kun kendte til én sag og altså ikke flere sager. Men referatet fra mødet, hvor Carl Andersen var til stede, viser, at der altså blev drøftet flere anklager om krænkelser begået af den samme person.

Carl Andersen blev ikke genvalgt som formand til organisationens landsmøde lørdag. Den nye formand blev i stedet Signe Bøgevald Hansen, som også var til stede under mødet i juni og dermed også har kendt til anklager om krænkelserne i otte måneder.

»Helt overordnet har vi ikke håndteret det godt nok. Det er jeg ked af, og det er mig meget magtpåliggende, at vi nu får gjort det rigtige fremadrettet,« siger hun i dag.

Den pågældende mand har ingen kommentar.

’Noget a la en voldtægt’

I referatet står blandt andet, at et medlem af ledelsen er blevet kontaktet af en mindreårig pige, som er »blevet drukket under« og derefter er blevet tilbudt at sove hos manden. Her skulle han have »udnyttet den situation (haft sex eller grov udnyttelse), fordi hun har været så fuld. Hun er fysisk og mentalt påvirkede af det, og det er noget a la en voldtægt jf. de syndromer hun har«, står der i referatet.

Denne sag er beskrevet i et af vidnesbyrdene og i Information lørdag.

Punktet »Sexisme i LAU« åbner ifølge referatet fra forretningsudvalgsmødet ved, at en af medlemmerne siger, at der er »mange fyre og lidt piger og fyrene er meget klar til ’udnyttelse’ af alle situationer ved pigerne«. Hun spørger, hvad der skal ske fremadrettet.

Den nyudnævnte landsformand, Signe Bøgevald Hansen, der på det tidspunkt blot var medlem af forretningsudvalget, siger på mødet, at hun »ved der har været andre klager mod (Navn udeladt, red.)«. Hun synes, at det er »problematisk«, at han sidder i sin ledende position i organisationen.

»Det er ikke okay at have en tillidsperson, som udnytter sin position. Inden man får en hierarkisk position kan det være svært at sige nej til alkohol, fyre og hele miljøet. Problematisk hvis man ikke kan føle sig sikker i LAU,« står der i materialet, at Signe Bøgevald Hansen har sagt til mødet.

Et andet medlem af Forretningsudvalget supplerer, og siger ifølge referatet, at han har »hørt flere medlemmer at (Navn udeladt, red.) er et problem«.

»Har fået tilsendt billeder af samtaler hvor (Navn udeladt, red.) har sagt at pigerne skulle tage udfordrende billeder af sig selv (presset på). Han har skrevet som (Alder udeladt, red.) år til 14 år om kys osv.,« siger medlemmet.

»Han går efter de små piger,« siger et tredje medlem om manden, som er i 20’erne.

Den netop afgåede formand, Carl Andersen, siger på mødet, at han har »fået mange henvendelser fra unge piger vedrørende (Navn anonymiseret red.)«.

»Problematisk, at han hænger op og ned af de unge og drikker dem fulde.«

Medlemmerne aftaler, at den daværende landsformand tager en snak med pågældende mand. De er alle enige om, at han ikke skal »ekskluderes« fra LAU.

Carl Andersen understreger overfor Information, at indholdet af referatet let kan misforstås, og at mødereferater langt fra er grundige.

Han forklarede i lørdagens Information, at det var vanskeligt for organisationen at gå videre med sagen, efter de havde opfordret pigen til at politianmelde, men hun ønskede ikke at gøre det. Pigen siger i vidnesbyrdet, at hun ikke er blevet opfordret af ledelsen til at gå til politiet. I mødereferatet nævnes politiet ikke.
Ville have handlet anderledes

Signe Bøgevald Hansen fortæller, at hun ved de senere møder i forretningsudvalget har kæmpet for »at tage mere drastiske midler i brug« for at tage hånd om anklagerne.

»Det var der desværre ikke flertal for,« siger hun. Set i bakspejlet ville hun ønske, at de havde ekskluderet manden, som anklagerne var rettet mod, allerede første gang, de hørte om sagen.

»Vi skulle ikke have sat vores lid til, at han ville trække sig.«

Hvorfor gik du ikke til politiet?

»Jeg gik ikke til politiet, da jeg fik oplyst, at den krænkede pige på daværende tidspunkt ikke ønskede en politisag. Det ønske ville jeg respektere. Jeg må tilføje, at jeg i dag på baggrund af de erfaringer ville handle anderledes. Politiet er den rette myndighed til at vurdere eventuelle lovovertrædelser, og derfor skal lignende sager i fremtiden overleveres til dem,« siger hun.

Signe Bøgevald Hansen skrev to dage før landsmødet en besked ud i LAU’s interne gruppe på Facebook og fortalte om overgrebet.

Du er netop valgt som ny formand. Hvorfor valgte du at skrive det ud til medlemmer to dage før et landsmøde og ikke for otte måneder siden?

»Jeg lagde ikke en skrivelse op for otte måneder siden, da jeg havde håb om, at vi kunne håndtere det internt. Det kan jeg se i dag, at vi ikke kunne.«

Det, at du gik ud med det to dage før et formandsvalg og ikke tidligere kan se ud som om, at det var en del af din valgkamp. Var det det?

»Nej, det var det ikke. Jeg stillede netop op, fordi jeg mente, at der skulle være et reelt alternativ, og fordi jeg ville stå i spidsen for en forening, der tager den her slags seriøst.«

Hun fortæller, at det vil være hendes førsteprioritet »at få handlet på den uacceptable kultur, der har været«, og at hun er nået frem til, at de skal have ekstern hjælp til det ved at inddrage relevante myndigheder.

»Jeg er optaget af, at vi sikrer en tryg og god kultur i LAU, og jeg er glad for, at der på vores landsmøde er konsensus om den linje. Det er dog et problem, at vi ikke kender alle krænkernes navne i vidnesbyrdet, da vi kun kan tage handling, såfremt vi ved, hvem det drejer sig om.«
Fejlagtigt billede

Information har kontaktet de andre medlemmer af det daværende forretningsudvalg, som var til stede under mødet i juni 2018. Flere af de daværende medlemmer er netop blevet genvalgt til forretningsudvalget ved Liberal Alliances Ungdoms landsmøde i weekenden.

Alle undtagen én er vendt tilbage. Ingen af dem ønsker at kommentere mødereferatet – på nær den nu forhenværende formand Carl Andersen.

Information refererer de konkrete omtaler af anklager om krænkelser, der fremgår af mødereferatet.

Af referatet fremgår det, at ledelsen har diskuteret anklager om mindst ét overgreb og flere krænkelser begået af samme mand, som sidder i en tillidspost. Du var til stede på dette møde. Det er otte måneder siden, dette møde fandt sted. Hvorfor har manden siddet på sin tillidspost indtil nu?

»Det er meget svært at tage direkte citater fra et mødereferat og få noget meningsfuldt ud af dem. Det er skrevet på en måde, så os, der var til stede, ved, hvad der menes med det. Nu kan man jo vende og dreje hvert eneste ord, som man vil. Men os, der var til stede, ved godt, hvad der menes, og hvordan de skal forstås. Så det giver faktisk et fejlagtigt billede at trykke det,« siger Carl Andersen og fortsætter.

»Jeg er derudover dybt skuffet over folk, der lækker mødereferater, som ikke giver nogen mening uden for kontekst og for dem, der ikke har været til stede. Så derfor ønsker jeg faktisk ikke at snakke mere med dig. Al kommunikation går gennem Signe Bøgevald Hansen. Jeg har intet at gøre med det her mere, jeg er helt ude.«