Danske landmænd sprøjter lovligt PFAS-pesticider på deres marker. Fagfolk frygter konsekvenserne.

De danske landmænd har i de seneste ti år sprøjtet hundredtusindvis kilo PFAS over deres marker.

Det er en "miljøbombe, der truer danskernes drikkevand", advarer flere eksperter. Det er PFAS-pesticider, landmændene sprøjter med - og det er lovligt.

Det skriver fagbladet Ingeniøren.

En opgørelse, som Ingeniøren har lavet på baggrund af tal fra Middeldatabasen og Miljøstyrelsens bekæmpelsesstatistik, viser, at der på det danske marked i perioden 2010-2020 blev solgt knap 500.000 kilo diflufenican og fluopyram.

Det er de to mest udbredte aktivstoffer i PFAS-pesticider. Og det er næsten en tidobling.

- Det er meget problematisk, siger Xenia Trier, lektor i analytisk miljøkemi på Københavns Universitet til Ingeniøren.

Hun påpeger, at det i dag ikke vides, hvor stor en trussel PFAS-pesticider og deres nedbrydningsprodukter udgør for miljøet og mennesket. Dette mangler fortsat at blive undersøgt.

Der er grund til bekymring, fordi stofferne kan hobe sig op og blive et stort problem.

- Det er en rigtig dårlig idé at sprede dem direkte ud i miljøet, hvor niveauerne vil blive ved med at stige, så de på et tidspunkt findes i sundhedsskadelige mængder, siger Xenia Trier.

Også Søren Rygaard Lenschow, civilingeniør og senior specialist ved den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, advarer om en "potentiel voksende PFAS-forurening" forårsaget af det store forbrug af PFAS-pesticider.

- Myndighederne skal tage det her alvorligt.

- Det er vigtigt, at denne gruppe pesticider vurderes. Om nødvendigt må godkendelserne tilbagekaldes, så brugen ophører, siger han til Ingeniøren.

Miljøstyrelsen vurderer dog, at PFAS-pesticider ikke er en trussel mod det grundvand, vi i Danmark bruger til drikkevand.

Det skyldes, at EU's pesticidforordning forpligter producenterne til at dokumentere, hvilke aktive stoffer der indgår i deres sprøjtemidler.

På den baggrund har Miljøstyrelsen lavet en samlet vurdering og godkendt pesticidprodukterne, fordi det er sikkert i forhold til sundhed og miljø - og grundvandet.

Søren Rygaard Lenschow påpeger dog, at der tidligere har været taget fejl.

Eksempelvis blev insektsprøjtegiften DDT erklæret som harmløs for mennesker. Men det anses nu for et af de farligste kemikalier, som mennesket nogensinde har frembragt.

Derfor opfordrer han klart til, at der skal laves undersøgelser af, hvordan PFAS-pesticider nedbrydes, og om de udvaskes til grundvandet.

/ritzau/