Det hænger simpelthen ikke længere sammen økonomisk for Læsø Kommune.

Øens politikere kan ikke få næste års budget til at gå op og er afhængige af en håndsudrækning fra fastlandet.

»Vi nærmer os den grænse, hvor vi ikke har likviditet nok. Det er voldsomt alvorligt for os,« siger Læsø Kommunes borgmester, Karsten Nielsen (DF), til TV 2.

Kommunekassen er tom, og derfor har bestyrelsen bedt indenrigsminister Astrid Krag (S) og og Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om hjælp.

Det ser dog ikke ud til, at Læsø kan få flere økonomiske midler.

Regeringen har ifølge Astrid Krag allerede givet øen flere økonomiske håndsrækninger og særtilskud.

Ministeren skriver til TV 2, at Læsø fortsat vil modtage et særligt tilskud på 10 millioner kroner, samtidig med at kommunen har fået lov til at låne ekstra penge.

Astrid Krag tilføjer, at Læsø samlet set er blandt de kommuner, som modtager flest penge i tilskud pr. indbygger.

Når Læsø kæmper med økonomien, så skyldes det i ifølge borgmesteren, at demografien på øen skaber flere udfordringer.

Kommunen har eksempelvis Danmarks ældste befolkning med en gennemsnitsalder på 53,6 år.

Halvdelen af de 1800 indbyggere er over 60.

Det presser kommunens beskatningsgrundlag og indtægt.

Og når antallet af erhvervsaktive indbyggere samtidig falder, så falder skatteindtægterne også.

Læsø Kommune har trods tilskud og lån behov for flere midler, og derfor har man ansøgt om ekstra hjælp på yderligere 10 millioner kroner om året hos Folketinget.

Kan Læsø ikke få næste års budget til at gå op, hvor der lige nu mangler seks millioner kroner, vil kommunen komme under administration.

Det vil betyde, at Læsø skal bevise sine økonomiske forbedringer og indlevere månedlige rapporter til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som skal kontrollere, at politikerne forvalter kommunens midler rigtigt.