En række danske læger har i en lukket Facebook-gruppe med over 11.000 læger delt oplysninger om patienter, som gør det muligt at identificere patienterne, skriver Radio24syv.

Eksempelvis har en læge citeret fra et notat i en patients journal. Her skriver lægen alle patientens diagnoser, hvilket sygehus og hvilken afdeling patienten har været på. Lægen nævner også datoen for, hvornår patienten har været på afdelingen, samt hvad patienten har fået foretaget. Derudover oplyser lægen også patientens køn og alder og tilkendegiver samtidig, at lægen er patientens praktiserende læge.

Andre gange nøjes læger ikke med at citere, men deler også billeder af notater fra patientens journal.

Lægerne deler oplysningerne for enten at udtrykke deres utilfredshed med en bestemt arbejdsopgave eller for at spørge andre til råds om håndteringen af en bestemt patient eller sag.

I den sammenhæng får lægerne viderebragt en række oplysninger, som gør det muligt at identificere patienten.

Kent Kristensen, der er ekspert i sundhedsjura på SDU, har gennemgået en håndfuld af eksemplerne, hvor læger deler oplysninger om deres patienter.

»Det er ikke lovligt det, der foregår. De oplysninger, man deler, er så detaljerede, så der vil være en meget høj sandsynlighed, for at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem patienten er. Også selvom man ikke har videregivet oplysninger om patientens navn og adresse,« siger Kent Kristensen til Radio24syv.

Selvom gruppen er lukket for andre end læger, så vurderer Kent Kristensen, at en gruppe på Facebook med over 11.000 medlemmer ikke kan betegnes som en lukket gruppe.

»Man skal opfatte det her som oplysninger, der bliver videregivet langt bredere til offentligheden,« siger han.

Radio24syv har også forelagt nogle af eksemplerne for organisationen Danske Patienter.

»Det er en meget alvorlig sag, som bryder med den tillid, der er mellem læger og patienter. Patienterne regner med et fortroligt rum, når de går til lægen. Den fortrolighed er brudt i denne sag,« siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Radio24syv.

Morten Freil er ikke alene med sin kritik.

Lægeforeningen, der er lægernes interesseorganisation, tager afstand fra nogle af deres medlemmers handlinger i Facebook-gruppen.

»Lægeforeningen tager afstand fra de delinger af patienters oplysninger, som vi har fået forelagt. Det er uacceptabelt, at der er eksempler på, at læger deler oplysninger om patienter med 11.000 kolleger i den lukkede Facebook-gruppe. Hverken patienten selv eller andre skal kunne genkende patienten i de delte opslag,« siger Anders Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, til Radio24syv.

I Facebook-gruppen deler læger ikke kun oplysninger om deres patienter. Flere læger morer sig også over kommentarer fra patienter.

En af lægerne skriver i et opslag, at han har fundet endnu en kandidat til århundredets mest irriterende kommentar fra en patient. Lægen bliver irriteret, når en patient siger 'det kan jo ikke passe/være rigtigt, at ….'.

Opslaget medfører, at mere end 100 andre læger udtrykker deres irritation over kommentarer fra patienter.

En anden læge kommenterer opslaget om århundredets mest irriterende kommentar fra en patient med 'jeg spiser næsten ingenting' og henviser til en overvægtig patient.

Selvom patienten ikke kan identificeres, vækker disse opslag alligevel bekymring hos Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter.

»Vi ved, at særligt udsatte patienter tilbageholder informationer for deres læge, fordi de er bange for at virke dumme. Derfor er det helt uacceptabelt, at læger udstiller patienters spørgsmål og kommentarer på Facebook.«

Radio24syv har forsøgt at få en kommentar fra både de læger, der har viderebragt oplysningerne, og Facebook-gruppens administratorer. Det har ikke været muligt at få en kommentar. Flere af opslagene er nu taget ned.