Blot 28 udlændinge er udrejst fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, siden centret blev taget i brug i marts 2016 og frem til nu.

Det selv om regeringens primære formål med centret netop var - og stadig er - at få afviste asylansøgere, udvisningsdømte og udlændinge på tålt ophold til at forlade Danmark.

I samme periode har Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, der driver centret, brugt 143,2 millioner kroner på at oprette og drive centret. Det viser aktindsigter, som B.T. har fået. Dertil skal lægges en ikke-opgjort millionudgift til politiets døgnbemanding på udrejsecentret.

Det beskedne antal udrejste sammenholdt med udgiften vækker bekymring hos Socialdemokratiet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) foran Udrejsecenter Kærshovedgård.
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) foran Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

»Det fortæller, hvor store udfordringer vi har med at få hjemsendt afviste asylansøgere og udvisningsdømte kriminelle. Vi bruger masser af penge, men opnår meget lidt. Det bliver ikke ændret med Lindholm,« siger Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye. Han henviser til, at regeringen og Dansk Folkeparti fredag blev enige om overflytte udvisningsdømte, kriminelle asylansøgere og udlændinge på tålt ophold fra Kærshovedgård til den blot syv hektar store øde ø Lindholm i Stege Bugt.

Heller ikke den nærmeste nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård ved den midtjyske stationsby Bording, Ole Tranberg, er imponeret over udrejse-frekvensen fra Kærshovedgård.

»Jeg synes ærlig talt ikke, at antallet af udrejste står mål med udgiften og ikke mindst den kriminalitet og utryghed, centret har påført os i lokalsamfundet. Man burde kunne få mere ud af de penge på en anden måde,« siger Ole Tranberg.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, hæfter sig blandt andet ved, at en del afviste asylansøgere og udvisningsdømte, der er visiteret til Udrejsecenter Kærshovedgård, af sig selv forsvinder ud af landet, inden de når at sætte deres fod på centret.

Øen Lindholm i Stege Bugt. (Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering/Ritzau Scanpix)
Øen Lindholm i Stege Bugt. (Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering/Ritzau Scanpix) Foto: Styrelsen for Dataforsyning og E
Vis mere

Samtidig har han store forhåbninger til, at Udrejsecenter Lindholm, som ifølge finanslovsaftalen vil stå klar til at tage imod de første beboere i andet halvår af 2021, vil motivere udvisningsdømte, udlændinge på tålt ophold samt kriminelle afviste asylansøgere til at rejse hjem.

»Lindholm tjener tre primære formål. For det første bliver de mere isolerede fra det omgivende samfund. Det er godt. For det andet må man antage, at det vil motivere flere af de her mennesker til at rejse ud af Danmark. Og for det tredje vil Danmark fremstå mindre attraktivt for asylansøgere eller udlændinge, der begår kriminalitet,« siger Martin Henriksen.

Selv om Socialdemokratiet selv har fremført et forslag om at placere udvisningsdømte kriminelle på en 'afsidesliggende lokalitet', mener Mattias Tesfaye ikke, at Lindholm løser problemet med at få udvisningsdømte og kriminelle asylansøgere til at rejse ud af Danmark.

»Løsningen kommer først, når regeringen leverer på sit løfte om at etablere et udrejsecenter helt uden for EU (i et europæisk land uden for EU, red.). Eller når vi får flyttet asylbehandlingen til et modtagecenter uden for Europa, som Socialdemokratiet arbejder for,« siger Tesfaye.

Til spørgsmålet om, hvorvidt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at der er et fornuftigt forhold mellem udgifterne til at oprette og drive Udrejsecenter Kærshovedgård og antallet af udrejste fra centret, forklarer hun i et skriftligt svar følgende:

'Formålet med vores udsendelsesregime er ikke, at personer skal på udrejsecenter. Formålet er at have et system, der i videst muligt omfang understøtter frivillig udrejse, når man har fået afslag på asyl. Det er derfor, vi har et hjemrejsecenter i Avnstrup for de personer, der medvirker til deres hjemrejse, og det er derfor, vi tilbyder hjælp til genetablering i hjemlandet til de afviste asylansøgere, der udrejser frivilligt. Man skal derfor ikke alene kigge på, hvor mange der er udrejst efter at have været på Kærshovedgård, når man vurderer effekten af vores udsendelsesregime. Når det er sagt, så mener jeg, at Kærshovedgård er hver en krone værd, for jeg mener, vi skal have så godt styr på sådanne typer som overhovedet muligt.'

Det nye udrejsecenter har ifølge Inger Støjberg bl.a. til formål at få bedre styr på de forskellige grupper, som bor på centret. Men af ministerens svar til B.T.s spørgsmål fremgår det ikke, hvorvidt hun forventer, at det nye udrejsecenter på Lindholm vil øge antallet af udrejste.

'Formålet med at oprette Udrejsecenter Lindholm er at få skilt de grupper ad, der i dag opholder sig på Kærshovedgård, sådan at Kærshovedgård fremover alene skal huse de enlige afviste asylansøgere, der ikke samarbejder om deres hjemrejse. De øvrige grupper – kriminelle udviste og personer på tålt ophold mv. – vil fremover skulle opholde sig på Lindholm. Så formålet med Udrejsecenter Lindholm handler ikke alene om at få flere sendt ud. Det handler om at have endnu bedre styr på de personer, som vi i en periode er tvunget til at tåle og huse.'