Et fælles udspil fra KL og praktiserende læger lyder, at kun de sygeste patienter bør behandles på et sygehus.

Sundhedsvæsenet bør vendes på hovedet, så størstedelen af patienterne fremover behandles tættere på deres hjem.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i et fælles udspil, skriver Jyllands-Posten.

Kun de mest syge og de mest komplicerede patientforløb bør fremover behandles på et sygehus, lyder det ifølge avisen.

De to organisationer har ti forslag til, hvordan man kan omstille sundhedsvæsenet, så det i højere grad møder borgere med tidlige indsatser samt sikrer en bedre lægedækning i hele landet.

Det foreslås blandt andet, at der skal være et stærkere samarbejde mellem lokale læger og ældreplejen samt faste læger på plejehjem og bosteder.

Ifølge Sisse Marie Welling, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL, er centralisering og "sygehustænkning" ikke vejen frem for sundhedsvæsenet.

- Danskerne, som de er flest, har brug for et sundhedsvæsen, der er tæt på deres hverdag og hjælper dem med at leve et godt og aktivt liv - også selv om man lider af kronisk sygdom, har en psykisk lidelse, eller at alderen trykker, siger hun i en fælles pressemeddelelse fra KL og PLO.

I dag er det regionerne, der har ansvaret for de nære sundhedstilbud, som leveres af blandt andet de praktiserende læger.

Men spørger man formanden for PLO, Jørgen Skadborg, har regionerne haft et for ensidigt fokus på hospitalerne.

- Udviklingen og forandringerne skal nu ske i det nære sundhedsvæsen. Så det er naturligt, at det er kommunerne og de praktiserende læger, som driver det og indgår aftaler, siger han til Jyllands-Posten.

Jørgen Skadborg mener, at der samtidig bør være en national myndighed, som sætter forpligtende rammer for det nære sundhedsvæsen. Det kan eksempelvis være Sundhedsministeriet, foreslår han.

I sundhedsreformen fra maj 2022 besluttede Folketinget, at der i 2035 skal være 5000 praktiserende læger, hvilket er 1500 flere end i dag.

Som en overordnet del af de ti forslag fra KL og PLO foreslås det, hvordan de 1500 læger skal fordeles.

Blandt andet skal en national styring af ydernumre sikre, at der også er læger i områder, hvor det i dag er svært at skaffe læger.

KL og PLO vil sende de ti forslag til Sundhedsstrukturkommissionen, som er nedsat af regeringen til at komme med anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsenet. Kommissionen fremlægger sit arbejde til foråret.

/ritzau/