Statens sikkerhed og Kongeriget Danmarks forsvar er i fare, hvis en række naboer til mega-byggeriet af Danske Banks nye hovedsæde midt i København får udleveret dokumenter i byggesagen.

Det er den opsigtsvækkende begrundelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der derfor har givet naboerne afslag på at få indsigt i en lang række dokumenter knyttet til byggesagen.

'Eftersom der skal opføres et nyt domicil til en af landets største banker, har vi vurderet, at den konkrete indretning af bygningerne skal holdes fortrolig af hensyn til forebyggelse af kriminalitet, terrorangreb og lignende,' skriver vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning Karsten Biering Nielsen.

Dokumenterne knytter sig til Danske Banks kontroversielle byggeprojekt til mere end fem milliarder kroner i centrum af København, der har ført til stor utilfredshed blandt naboerne, fordi kommunen ifølge dem har tilladt alt for store karre-bygninger og tårne på op til 115 meter.

Naboen Martin Johansen og andre lejlighedsejerne på Bernstorffsgade har længe haft mistanke om, at Københavns Kommune reelt har føjet sig for Danica Pensions planer, og de anser byggeriet for ulovligt.

»Med sagens historik kan man nemt få den mistanke, at det er, fordi kommunen ønsker at skjule oplysninger og egne fejltrin. Deres henvisning til terror er sådan set forventelig, men vi er blot interesserede i at få belyst processen, som fører til byggetilladelsen. Og ikke om der ligger et datacenter i kælderen,« siger Martin Johansen, der har søgt om indsigt i dokumenterne.

Martin Johansen er en af de naboer, som er utilfredse med det nye Danske Bank-byggeri ved Postgrunden ved Hovedbangården i København. Fra sin lejlighed kan han se, at byggeriet allerede er i fuld gang.
Martin Johansen er en af de naboer, som er utilfredse med det nye Danske Bank-byggeri ved Postgrunden ved Hovedbangården i København. Fra sin lejlighed kan han se, at byggeriet allerede er i fuld gang. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Sammen med deres advokat, Charlotte Castenschiold, har de derfor klaget til Planklagenævnet over byggeriet, fordi de mener, at den såkaldte bebyggelsesprocent overskrides.

Som B.T. skrev lørdag, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen i et fortroligt notat, 'at der er risiko for, at klagerne får medhold'.

I går kunne B.T. så fortælle, at to topembedsmænd rådgav Danica Pension forud for et møde med overborgmester Frank Jensen (S) og tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Martin Johansen har løbende søgt aktindsigt i byggesagen, og han fortæller, at svarene er blevet 'mere og mere tyndbenede'. I oktober 2018 søgte Martin Johansen om aktindsigt i al korrespondance mellem kommunen og Danica Pension.

I november 2018 kom så svaret, og det viste sig, at hovedparten af dokumenterne fra byggesagens mere end 1.300 sider ikke kan udleveres med henvisning til statens sikkerhed og rigets forsvar.

Afslag på aktindsigt til Martin Johansen i byggesag på Postgrunden i København.
Afslag på aktindsigt til Martin Johansen i byggesag på Postgrunden i København.
Vis mere

Ifølge en ekspert skal kommunen komme med en begrundelse:

»Kommunen må ikke nøjes med bare at henvise til statens og rigets sikkerhed. Man skal kunne gennemskue, hvorfor det er til fare for statens sikkerhed, så derfor skal der også være en begrundelse, som er mere end at henvise til en specifik paragraf. Ellers kan man ikke tage stilling til, om det er i orden eller noget vrøvl,« siger områdechef Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.