Køge Kommune reagerer nu, efter en rystende sag har ramt Borup Skole.

En sag, hvor elever helt ned til seksårs alderen ifølge TV 2 og Sjællandske Nyheder er blevet udsat for seksuelle overgreb, trusler med kniv og vold med et jernrør.

Sagen er ifølge kommunen »ekstraordinær,« og Borup Skole er lige nu i gang med at håndtere hændelsen af en karakter, der kræver handling fra skolens side.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Henrik Laybourn, der er direktør i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune, til B.T. 

Ifølge kommunen har skolens ledelse og medarbejdere i samarbejde med familieafdelingen i kommunen gjort »alt hvad de kunne« for at håndtere hændelserne med støtte til de berørte børn og familier. 

Skolen har også forsøgt at håndtere den utryghed og frustration, som en større gruppe forældre giver udtryk for.

Men det er ikke lykkes godt nok, erkender kommunen.

»Vi må erkende, at det ikke er lykkedes godt nok at skabe tryghed blandt samtlige forældre, hvilket naturligvis er skolens mål også i en situation, som er ekstraordinær,« lyder det fra Henrik Laybourn. 

Børnene, der står bag overgrebene, går ifølge TV 2 stadig på Borup Skole. Og i et fælles brev til skoleledelsen og kommunen udtrykker flere forældre bekymring for deres børns sikkerhed og kræver handling, ligesom de ikke føler, de er blevet informeret godt nok.

»Der er tale om hændelser, som involverer personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten for den enkelte elev og familie gør, at skolen kun på et overordnet plan kan kommunikere til den store gruppe af forældre, der ikke har børn, som er direkte berørte af hændelserne,« lyder svaret fra kommunen.

B.T. har spurgt kommunen, hvorfor de pågældende elever stadig får lov til at gå på skolen. Men det har de ikke ønsket at svare på.

Dog understreger de, at der nu er sat flere handlinger i værk. Blandt andet har skolen i en periode sat ekstra tilsyn ind. Derudover genbesøger kommunen nu de underretninger, der har været for at se, om der er noget, de har overset, og om der er brug for yderligere handling.

»Vi har indkaldt alle forældre i indskolingen til et møde, hvor vi vil fortælle om de handleplaner, vi sætter i værk, og om de tilbud, vi kan give forældrene.«

Også børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye reagerer overfor B.T. efter at have læst de voldsomme historier fra skolen.

»Jeg vil gerne understrege, at alle børn i Danmark skal være trygge i skolen. Det skal forældrene kunne stole på,« fortæller han blandt andet.