Mens lungekræft er i bedring, så kniber det for Lungeforeningen at trænge igennem om behovet for hjælp til KOL

København. Lægeforeningens formand er helt enig i Det Etiske Råds kritisk af, at forskellige patientgruppe behandles urimeligt forskelligt i sundhedsvæsenet.

- Der er en uretfærdig og skjult prioritering. Når én patienttype prioriteres af politikerne med flere penge, så må andre patienter samle regningen op, da ressourcerne jo er begrænsede, siger Andreas Rudkjøbing.

Han kalder det ulykkeligt, at der ingen garanti er, for at samfundet sender pengene hen, hvor de gør mest gavn.

Lungeforeningens administrerende direktør, Anne Brandt, har dét dilemma tæt inde på livet.

For mens lungekræft har været i stor tilbagegang under Kræftens Bekæmpelses stærke økonomiske vinger, så får KOL-patienterne i den lille Lungeforeningen langt fra den ønskede behandling. Også fordi der hænger en ryger-sky over diagnosen.

- Indsatsen mod kræft er med en dygtig indsats fra Kræftens Bekæmpelse styrket markant med kræftpakker og politisk opmærksomhed, siger hun.

- Mens KOL, som også er en meget alvorlig lungesygdom, først er i den spæde start med at sikre rigtig behandling i tide. Vi har slet ikke samme muskler til at løfte opgaven som de store patientforeninger.

- Vi kan simpelthen ikke være den nuværende skævvridning i forhold til store befolkningsgrupper bekendt, siger Anne Brandt.

Hun håber, at et nyt udspil fra Det Etiske Råd om ulighederne vil åbne nogle øjne.

Ifølge formanden for arbejdsgruppen bag udspillet, DTU-professor og miljøøkonom Kirsten Halsnæs, er der mange oversete lidelser i sundhedsvæsenet

Rådet bruger som eksempler lungekræft, KOL, skizofreni og den sjældne muskelsvindsygdom SMA til at dokumentere ulighederne.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), er enig.

- I mange år har den politiske tilgang været, at når der kom ny medicin, så blev det taget i brug nærmest uanset effekt og pris. Det giver nogle forskelle, for nogle - såsom kræftpatienter - har haft meget glæde af ny medicin, mens andre har mere glæde af mere personale.

Det har ikke været muligt at få en kommenter fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Men Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, siger:

- Jeg er enig i, at der er der desværre ikke altid er let og lige adgang for alle, som der står i sundhedsloven.

- Jeg er også enig i, at det nogle steder kunne være rigtig rart, hvis vi vidste mere om, hvad vi får ud af pengene.

/ritzau/