Krisen kradser, og mange kommuner skal spare på strømmen.

Det samme gælder Køge Kommune, som nu tager konsekvensen for at spare.

Det oplyser de selv i en pressemeddelelse.

»For at spare på energien har byrådet besluttet at hver tredje belysningsmast på både private fællesveje og offentlige veje samt stierne i Køge Kommune slukkes,« skriver de og fortsætter:

»Tiltaget træder i kraft fra midt i november og gælder foreløbig til og med 2023.«

Tiltaget gælder for hele Køge Kommune – både private fællesveje og offentlige veje samt stierne, dog med undtagelse af alle luftledninger langs Vordingborgvej - Ringvejen – Københavnsvej, som ikke kan afbrydes, da der er tale om én sammenhængende ledning.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bliver der heller ikke slukket ved signalanlæg, fodgængerfelter og rundkørsler.

»Vi er ligesom de fleste andre kommuner i gang med at se på, hvor vi kan spare på energien og tilpasse os den nuværende situation. Vi har allerede skruet ned for varmen i de fleste af vores egne bygninger. Et andet oplagt sted er så gadebelysningen, hvor vi skærer ned i en periode samtidig med, at vi tager hensyn til trafiksikkerheden,« siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.