Det skal være helt slut med seksuel chikane og mobning blandt elever og ansatte på Københavns Universitet (KU).

Derfor har ledelsen, i et nyt sæt retningslinjer, indført nultolerance over for al krænkende adfærd. Også sjofle vittigheder.

Retningslinjerne, som er trådt i kraft, er underskrevet af KUs rektor Henrik C. Wegener 25. juni, men kun udgivet på universitetets intranet. I dem står der, at nultolerancen gælder »overgreb af enhver art og kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig, herunder elektronisk form.«

Derudover står der specifikt, at »uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner, fx sjofle historier, vittigheder, kommentarer om udseende og grove mundtlige overfald« ikke tolereres.

KUs nye retningslinjer - som først blev omtalt på uniavisen.dk - er blandt andet udarbejdet efter, en gruppe studerende i februar i år skrev et åbent brev til rektorer på fem universiteter, hvor de appellerede til, at man fra ledelsens side satte ind over for en udbredt seksuel krænkende adfærd på landets højere læreanstalter.

»Der har generelt været fokus på chikane i offentligheden i løbet af det seneste år, og KU er en stor uddannelsesinstitution med 40.000 studerende og en stor arbejdsplads med 10.000 fultidsmedarbejdere, og derfor synes vi, det er vigtigt, at vi også fra KUs side er helt tydelige i holdningen til seksuel chikane og mobning,« siger Lisbeth Møller, der er vicedirektør i Fælles HR på KU.

Lisbeth Møller kan ikke sige, hvor den nedre grænse for seksuel chikane og mobning går. Og slet ikke når det kommer til hverken sjofle vittigheder eller upassende bemærkninger:

»Hvis der er nogen, der føler sig krænket over en sjofel vittighed, må de komme med det, og så er det op til ledelsen af vurdere, om der skal sanktioneres eller ej.«

Fordi det hele - indtil videre - er tænkte eksempler, er det ifølge Lisbeth Møller endnu ikke besluttet, hvordan eksempelvis sjofle vittighedsfortællere skal straffes, hvis det på ledelses-niveau skulle vurderes, at deres vittighed - inden for det nye regelsæt - er af grov krænkende karakter.

»Hvordan vi sanktionerer må bero på den enkelte, konkrete sag. Der er jo både en krænket og en krænker, og man er nødt at tage hensyn til begge parter, og der kan godt være en krænker, der måske ikke har været bevidst om at krænke. Det er ikke muligt på forhånd at tegne banen så hårdt op og sige, hvad man må ikke og ikke må,« siger Lisbeth Møller og fortsætter:

»Det vigtige her er, at vi har en arbejdsplads, hvor mobning og seksuel chikane er et fuldstændigt no go. Jeg tror ikke, KU bliver mindre kedelige, fordi vi siger, at mobning og seksuel chikane er uacceptabel adfærd. Tværtimod kan det være, at nogen tænker, at det er det eneste rigtige at gøre,« understreger Lisbeth Møller.

KUs nye retningslinjer kommer samtidig med, at regeringen har fremsat et lovforslag, der skal bekæmpe sexchikane på arbejdspladsen.