Virksomheden Intervare, der også ejer Nemlig.com, skal betale et større millionbeløb tilbage til i alt 72 chauffører, der har kørt varer ud til Københavns Kommunes borgere.

Det mener Københavns Kommune, der ifølge Altinget i alt kræver 4,2 millioner kroner tilbage i manglende løn fra Intervare, viser den seneste rapport fra kommunens indsats mod social dumping.

Kommunen lå i store dele af 2021 i voldsom konflikt med transportvirksomheden, der blandt andet leverer varer til kommunens syge og ældre borgere.

Ifølge kommunen underbetalte Intervare systematisk deres ansatte, samtidig med at de blev udsat for kritisable arbejdsforhold. Nu er den endelige regning i sagen altså opgjort.

»Intervare-sagen fortæller mig, at vi skal blive ved med kigge virksomhederne i kortene - og også holde grundigt øje med de virksomheder, som vi har haft et langvarigt samarbejde med,« siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) til Altinget.

I slutningen af januar besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen at ophæve Københavns Kommunes kontrakt med Intervare.

Af den nye rapport fremgår det, at Københavns Kommune i 2021 rejste krav om efterbetaling for i alt 4,7 millioner kroner fra leverandører, der ikke havde betalt deres ansatte den løn, de havde krav på i forhold til kommunens arbejdsklausuler.

Intervare har løbende afvist, at virksomheden har underbetalt de chauffører, der leverer varer for Københavns Kommune.