Med en pensel i hånden skal du male dit åndedræt med to blå streger på et hvidt lærred.

Kunstprojektet er en såkaldt 'social skulptur', som Københavns Kommune har valgt at støtte med 300.000 kroner.

Det bærer titlen 'Breathe with Me' og er udtænkt af kunstneren Jeppe Hein til at indgå som led i klimatopmødet for verdens borgmestre, C40, i København til oktober.

Alle politikere i Kultur- og Fritidsudvalget på nær Karina Bergmann (LA) stemte i sidste uge for at støtte den sociale skulptur.

»Vi skal sikre kernevelfærd i form af biblioteker, kulturtilbud til børn, fodboldbaner og så videre. Det her ligger helt uden for det område,« mener hun.

Som B.T. mandag kunne beskrive, har forvaltningen som led i en spareøvelse valgt at skære ned på livreddere i en række svømmehaller og i stedet indføre 'druknealarmer'.

Det viser, at der er noget helt galt med prioriteringerne, siger Karina Bergmann.

»På den ene side sparer kommunen på helt borgernære ting som livreddere, og samtidig vælger den at bruge penge på noget så luftigt som en 'social skulptur'. Det giver ingen mening,« siger hun.

Sådan kan man dog ikke stille det op, mener et andet medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jonas Bjørn Jensen (S).

Men det handler om, hvordan I bruger pengene?

»Jo, men man vil ikke få meget livredder for et engangsbeløb på 300.000 kroner. Det vil hjælpe minimalt,« siger socialdemokraten, der stemte for at støtte 'Breathe with Me'.

»København kommer på landkortet i et stort kunstprojekt. Det er en fin investering,« siger Jonas Bjørn Jensen.

Han forklarer, at projektet skal sætte fokus på at sørge for ren luft i alle verdens storbyer.

Man kan læse mere i ansøgningsmaterialet:

''Breathe with Me' af Jeppe Hein er en social skulptur og kollektiv kunstinstallation, der inviterer publikum til at deltage i udformningen af værket ved at male deres eget individuelle åndedrag,' står der i ansøgningen fra Jeppe Hein.

''Breathe with Me' vil blive lanceret som en opfordring til alle danskere om at trække vejret sammen med befolkninger i resten af verden ved at tage del i et kunstprojekt, der har som mål at skabe bevidsthed om verdens udfordringer og FN’s Verdensmål,' lyder det.

Statens Kunstfond og en række private fonde støtter også projektet, der har et samlet budget på 3,7 mio. kr.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet afviser at deltage i et interview med henvisning til, at hun er på bibliotekskonference i udlandet.

Men hun forklarer i et skriftligt svar, at hun ikke ser noget forkert i at skære ned på serviceydelser som livreddere, men stadig bruge penge på internationale kunstprojekter.

'Støtten til kunstværket er fra en særlig pulje, der netop er reserveret til kunst og kultur. Det betyder, at københavnerne stadig får kunstneriske oplevelser i byen, selvom vi er pålagt en lang række effektiviseringer.'