Kristelig Fagbevægelse (Krifa) stævner ejeren af Skønhedshuset i Vejle, Bina Knudsen.

Fire medlemmer af Krifa har været elever på Skønhedshusets kosmetologuddannelse, og det har foreløbig ført til, at Krifa i tre tilfælde har taget retslige skridt mod ejeren af uddannelsen, Bina Knudsen.

Det fortæller Jane Kjær Klausen, der er advokat hos Krifa, til B.T.

»Eleverne står ikke særlig godt, hvis noget går galt, mens de er under uddannelsen. Kosmetologuddannelsen er ikke omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Det betyder, at selv om vi gerne vil hjælpe dem, så kan vi ikke love dem guld og grønne skove,« siger hun.

Torsdag fortalte B.T. om Mette Nielsen, der valgte at forlade uddannelsen i utide i protest mod det ringe faglige niveau på uddannelsen og det hårde psykiske arbejdsmiljø.

»Hun (ejeren Bina Knudsen, red.) kører psykisk på os. Der er nogen, der er nødt til at tage piller for at kunne gå på arbejde,« sagde Mette Nielsen blandt andet i interviewet.

I et af tilfældene er der tale om en elev, der sideløbende med forløbet hos Skønhedshuset havde fået lov til at arbejde på en anden skønhedsklinik. Da hun blev psykisk syg af at være på Skønhedshuset, sygemeldte hun sig og blev efterfølgende bortvist, da Skønhedshuset fik nys om, at hun stadig arbejdede hos den anden arbejdsgiver.

I to andre tilfælde har Krifa sendt såkaldte påkrav, mens et fjerde medlem først forleden kontaktede Jane Kjær Klausen, hvorfor der endnu ikke er sket noget i hendes sagen.

Krifa vil i retten forsøge at læne sig op ad arbejdsmiljøloven, erhvervsuddannelsesloven og andre relevante bestemmelser for at afprøve, om ikke eleverne på Skønhedshuset bør sidestilles med elever på erhvervsuddannelser.

»Hvis ikke det lykkedes os at overbevise retten om, at de skal have de vilkår, så må vi bare konstatere, at elever på uddannelser som denne ikke har nogle rettigheder. Det må vi så gøre alt for at fortælle dem om inden de begynder på uddannelserne. Reelt er eleverne stavnsbundne, fordi vi kan se, de i flere tilfælde ikke får noget bevis for de kurser, de har gennemført på Skønhedshuset, hvis forløbet bliver afbrudt,« siger Jane Kjær Klausen.

Vinder Krifa sagerne på vegne af medlemmerne, venter der dem formentlig et beløb i erstatning. Men det er ikke medlemmernes drivkraft, fortæller Jane Kjær Klausen.

»De siger til mig, at det vigtigste er, at de får det galehus væltet.«

Krifa vil i øvrigt arbejde for, at uddannelser som kosmetologuddannelsen kommer ind under erhvervsuddannelsesloven.

»Når der er private uddannelser, der tilsyneladende fungerer så lemfældigt og kritisabelt, så er det den bedste løsning. Belært af disse sager vil vi anbefale alle at få tjekket deres kontrakt hos deres fagforening inden. Men vi kan ikke sikre kvaliteten. Det kræver et fagligt opsyn,« siger formand Søren Fibiger Olesen.

Bina Knudsen afviste onsdag kritikken af uddannelsen og meddelte torsdag, at hun ikke havde yderligere kommentarer.