Kulturen og trivslen blandt tidligere elever og medarbejdere på European Film College i Ebeltoft har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde seksuelle overgreb.

Det står klart, efter at sidste punktum er sat i en undersøgelse foretaget af Sex og Samfund.

Sex & Samfund har for European Film College undersøgt kulturen og trivslen blandt filmhøjskolens tidligere elever og medarbejderne gennem de sidste fem år.

Og her lyder konklusionen, at højskolen svigtede eleverne ved at ikke at etablere den helt grundlæggende tryghed for elever og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Samtidig afdækker undersøgelsen, at skolens daglige ledelse trods henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reagerede på og håndterede de alvorlige forhold.

Det får nu bestyrelsesformanden, Jørgen Ramskov, til at sende en undskyldning.

»Det, elever og medarbejdere har oplevet på European Film College, er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld,« skriver han på skolens hjemmeside og tilføjer:

»I blev svigtet, og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer. Der er ændret meget på European Film College de sidste 9 måneder, og vi står med en ny og bedre højskole i dag. Men det fjerner ikke fortiden, hvor alt for mange har haft helt urimelige oplevelser.«

Undersøgelsen foretaget af Sex og Samfund blev igangsat i foråret sidste år, efter højskolen havde modtaget en klagesag om krænkende adfærd fra en af skolens tidligere elever.

Håndteringen af metoo-sagen mødte efterfølgende stor kritik.

I B.T. kunne man læse, hvordan flere elever på filmskolen har følt sig udsat for sexchikane og magtmisbrug af en lærer.

Og i filmmagasinet Ekko lød en direkte anklage fra en elev, at man på skolen bliver mødt med manipulation og ligegyldighed.

Det fik efterfølgende den daværende forstander, Ellen Riis, til at gå af.

Sidenhen valgte 60 personer at sende en klage til bestyrelsen på højskolen, hvor de fortalte, at de ikke kunne anbefale filmhøjskolen til nogen, skrev Ekko.

I brevet efterlyste de tidligere elever en undskyldning fra bestyrelsen i forbindelse med, at de mente, at bestyrelsen havde håndteret en sag om en krænkende lærer uansvarligt.

Og den undskyldning har de nu fået.

»Rapporten er tankevækkende og rystende læsning for bestyrelsen. Både de samlede tal og de mange vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser kaster en trist skygge over det tidligere European Film College,« skriver Jørgen Ramskov og tilføjer:

»Den har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel. Det retter vi nu markant op på. Bestyrelsen vil gerne takke dem, der har delt deres smertefulde oplevelser, det giver os forudsætningerne for at ændre European Film College til det bedre.«

Bestyrelsen vil nu lægge en ny retning for skolen, og her lyder det, at kulturen skal have rod i danske højskoletanke.

Andre læser også