Lyt til artiklen

For femte år i træk vokser arealet med kraftigt iltsvind.

Midt i september var et havområde på godt 3.500 km² – et areal større end Fyn – ramt af moderat eller kraftigt iltsvind. Området med kraftigt iltsvind er på størrelse med Lolland med 1.200 km².

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det kraftige iltsvind opgjort i september har været stigende i de seneste seks år.

»Planter, fisk og bunddyr er i store områder tvunget til at forsøge at overleve tilbagevendende iltsvind. Det fremgår af iltsvindsrapporten, at det med statistisk sikkerhed kan påvises, at problemet med iltsvind er vokset siden 2010,« siger kontorchef Berit Borksted fra Miljøstyrelsen og fortsætter:

»For at opnå god økologisk tilstand i havet er der er brug for at nedbringe udledningen af næringsstoffer. Det gælder både udledningen fra Danmark og fra andre lande.«

Midt i september var følgende områder hårdest ramt: Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde, Det Sydfynske Øhav, Femern Bælt og Mecklenburg Bugt.

Desuden var der udbredte områder med moderat iltsvind og lavt iltindhold.

Det er Miljøstyrelsens lokale enheder, der måler iltforholdene i Danmarks farvande.

Det sker i dag på op til 150 stationer fordelt over de danske farvande.