Hele 229 stillinger skal nedlægges i en gigantisk sparerunde på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Hjørring. 

Og en af de ting, der har sendt budgetterne i rød, er Novo Nordisk milliardforretning – diabetesmedicinen Ozempic. 

Det fremgår af en kvartalsrapport for Region Nordjylland, der blev fremlagt for Regionsrådet 27. november.

Her skriver regionen, at de stigende udgifter til tilskudsmedicin hovedsagligt tilskrives Novo Nordisk-medicinen Ozempic og Rybelsus.

»På baggrund af fortsat stigende udgifter til særligt Ozempic er det den nuværende forventning, at regnskabsresultatet lander på 815 mio. kr. svarende til et merforbrug på 60 mio. kr.,« fremgår det. 

Regionen bemærker også, at udgiften til den dyre diabetesmedicin var 84 millioner kroner i de tre første kvartaler af 2023.

Mens regionen kun brugte 32 millioner kroner i samme periode året før.

Udgifterne til tilskudsmedicin i 2023 er dermed den højeste nogensinde, skriver regionen, der også fremhæver, at samme tendens gør sig gældende i resten af landet. 

»Tendensen med stigende udgifter til medicintilskud ses ligeledes i de øvrige regioner, og det er Danske Regioners forventning, at området vil andrage over 1 mia. kr. mere på landsplan i 2023 sammenlignet med 2022.« 

Region Nordjylland skal i alt spare 280 millioner kroner på sundhedsområdet, og på de to hospitaler kommer det ifølge TV2 Nord til at koste cirka 28 læger, 113 sygeplejersker og sosu'er samt 85 stillinger i andre faggrupper. 

Udover stigende udgifter til medicin er regionens økonomi også presset af, at der er flere patienter, som går til lægen, stigende eludgifter og at psykiatrien skal bruge flere penge. 

Hos Dansk Sygeplejeråd har kredsforkvinde i Nordkylland Christina Windau Hay Lund svært ved at forstå besparelserne. 

»Det er helt uforståeligt og utroligt trist, at der skal nedlægges så mange stillinger i en tid, hvor ventelisterne er lange, hvor arbejdspresset for de ansatte er urimeligt stort, og hvor politikerne taler om, at der er behov for mere personale – helst på fuld tid,« siger Christina Windau Hay Lund til TV 2 Nord.

Regionerne lavede allerede i august en fremskrivning, der viste, at de forventede en massiv stigning i udgifter til Novo Nordisks populære diabetes-lægemidler. 

Det er især lægemidlet Ozempic, der også virker vægtreducerende, som er populært blandt patienterne. 

Men lægemidlet er også et af de dyreste til diabetesbehandling, og eftersom regionerne betaler 85 af udgifterne til medicinen, så presser det voksende antal danskere i behandling regionernes budgetter voldsomt. 

Medicintilskudsnævnet har anbefalet at fjerne det offentlige tilskud til Ozempic for at få diabetespatienter i behandling med billigere alternativer, som ifølge rådet virker lige så godt. 

Novo Nordisk har dog protesteret kraftigt mod forslaget, fordi de mener det hviler på et spinkelt fagligt og økonomisk grundlag. 

Novo Nordisk fremlagde i begyndelsen af måneden deres regnskab for tredje kvartal, der viste et overskud før skat på knap 62 milliarder kroner. 

Succesen tilskrives især salget af lægemidlerne Ozempic og Wegovy.