Da jeg satte mig i stolen søndag morgen på TV 2, var jeg urolig. Jeg havde sovet dårligt, for jeg vidste, at jeg skulle tale om fejl og ringe dømmekraft i forbindelse med tidens store emne: sexisme og krænkelser. Det ville ikke blive behageligt.

Da jeg rejste mig, havde jeg tabt det meste på gulvet og ikke forklaret mig tydeligt om en afsluttet sag på B.T.

Jeg blev overvældet af et pludseligt angreb på min person. Værten havde intet nævnt, så det kom bag på mig. Det må man finde sig i som chefredaktør, så det er ikke en undskyldning. Vi er magtfulde, og der kan spørges om alt, når vi stiller op, så det er mere en forklaring på mine manglende svar.

Det var ellers ikke svære spørgsmål, som Politikens chefredaktør gennem 10 år, Anne Mette Svane, stillede mig i ‘Presselogen’ om min cheftid på TV 2, og jeg burde have svaret hende på stedet. Klappen gik ned, men her er mine svar - både for TV 2 og B.T.

  1. Var du selv en del af problemet?
  2. Er der noget, du fortryder?
  3. Har du udnyttet din magt overfor kvinder?

 

1. Var du selv en del af problemet?

JA – jeg er overvældet over de mange sager, der nu er kommet frem på TV 2 og i mediebranchen. På TV 2 var jeg en del af problemet, fordi jeg, som øverste chef for cirka 500 ansatte fra 2002 til 2015, slet ikke opfattede, hvad der foregik.

Sexisme og krænkelser skete, ved vi, men de kom sjældent op til overfladen dengang. Jeg gjorde ikke noget for at rejse problematikken eller hjælpe den frem.

Det er pinligt og frygteligt, at vi lod især unge mennesker gå med deres oplevelser for sig selv, for det har været mønsteret, viser de nyeste undersøgelser.

Det undskylder jeg for. Jeg gjorde ikke nok.

TV 2s administrerende direktør fra 2007 til 2019, Merete Eldrup, udtrykte det samme i Jyllands-Posten i september. Her forklarede hun, at der burde have været gjort mere, men hun troede på ‘den åbne dørs princip’.

Hvad så med B.T.?

Da den anden bølge af MeToo-bevægelsen rullede i foråret 2020, blev jeg igen overrasket. Jeg så ikke problemet. Heller ikke, selvom jeg spurgte mig for på B.T., hvor jeg har været ansvarshavende chefredaktør siden 2018.

En omfattende undersøgelse i 2020 på hele Berlingske Media afdækkede siden, at der var uønskede seksuelle hændelser på B.T. Der var/er sexisme på B.T.

Jeg var blind og døv. Jeg talte mere, end jeg lyttede. Jeg søgte hurtige løsninger frem for erkendelse. JA, så bliver man en del af problemet, for det forsvinder ikke af sig selv.

 

2. Er der noget, du fortryder?

JA – det var bl.a. i min tid som chef, at flere medarbejdere følte sig udsat for krænkelser. Når jeg læser deres beretninger, troede de, at det var en del af kulturen på TV 2.

Kulturen blev skabt i de meget tidlige år i 1988-1998, hvor alle nærmest flyttede ind på Kvægtorvet, der er TV 2s hovedkvarter i Odense. Arbejde og fest flød sammen. De fleste mødte ind om morgenen og havde svært ved at gå hjem om aftenen.

Det var en meget flad struktur, hvor yngste praktikant sagtens kunne sidde til frokost med den adm. direktør i kantinen.

Alle var tætte på hinanden – alt føltes muligt. For mange føltes det som en familiestruktur. Folk blev skilt, fik kærester, affærer og blev gift på kryds og tværs af hele huset.

Det var en stærk kultur for mange, men uden ordentlige retningslinjer. Jeg var en del af det, og jeg skulle have arbejdet for at ændre det.

Per Mikael Jensen, TV 2s adm. direktør i 2006-2007, har tidligere fortalt, hvordan han blev chokeret over mødet med TV 2. “En for høj stemning," kaldte han den. Jeg var en del af den kultur, og den burde have været ændret.

Jeg fortryder, at jeg så igennem fingre med en jargon og en opførsel, der på nogle få redaktioner i nyhedsafdelingen var sexistisk. Jeg burde have stoppet det konsekvent, da jeg blev øverste chef. Det var et ledelsessvigt set i bakspejlet.

Nyhedsredaktionen var præget af en meget direkte og for nogle rå tone. Vi så os selv som soldater, der ville vinde nyhedskrigen, og vi havde travlt gennem alle årene. Vi var top-ambitiøse og nåede store resultater.

Vi skabte morgen-tv, TV2.dk, News, Radio2 og meget mere. Her pressede jeg flere medarbejdere til det yderste, og i forbindelse med News var der flere, der ikke kunne stå for presset.

Det fortryder jeg i dag. Enkelte har modtaget en undskyldning – men sikkert ikke alle.

I efteråret 2020 dukkede en konkret sexismesag op på B.T. Otte studentermedhjælpere fortalte om krænkelser. Sagen blev håndteret, men ikke så professionelt, som man kan forvente af en chefredaktør.

Det blev håndteret for langsomt, afsluttet for upræcist og for ringe kommunikeret. Der opstod tvivl om, hvorvidt de unge medhjælpere havde fået den undskyldning, som de fortjente. Formelt blev der beklaget, men det stod ikke klart nok.

For at ingen skal være i tvivl: Undskyld for de oplevelser, som studentermedhjælperne var igennem, og den mangelfulde håndtering, som jeg fortryder.

 

3. Har du udnyttet din magt overfor kvinder?

Det er et voldsomt spørgsmål. Man må forstå det sådan, at har du som chef udnyttet din magt til seksuelt at krænke kvinder/mænd eller udsat dem for en uønsket seksuel hændelse.

Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har krænket nogen direkte, men oplevelser ses jo forskelligt – selv mange år efter. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis nogen sidder med den følelse.

Jeg har lavet fejl, som jeg fortryder set i bagklogskabens klare lys.

Jeg har været den afgørende stemme i beslutninger om ansættelser, forfremmelser og omplaceringer. Her kan man godt forestille sig, at medarbejdere – kvinder som mænd – har følt sig diskriminerede.

Har jeg udnyttet min magt overfor kvinder på B.T.? Nej – jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har krænket nogen.

Jeg har været chef i medieverdenen gennem 30 år, og heldigvis udvikler man sig. Jeg er en anden leder i dag, end jeg var, da jeg forlod TV 2 for cirka seks år siden.

Dengang var jeg mere autoritativ og øverste kaptajn på et stort skib.

Jeg havde indimellem fornemmelsen af, at jeg kunne ‘gå på vandet’, fordi TV 2 var så succesfuld. Men det skabte også en arrogance over for problemstillinger, jeg ikke selv anså for afgørende – herunder sexisme.

En af de vigtigste læringer fra vores sag på B.T. er, at tingene skal frem i lyset så hurtigt som muligt. Vi skal håndtere det professionelt efter nøje instrukser, alle skal vide, hvor de kan henvende sig, vi skal lytte, og vi skal tage action.

Der er nu udarbejdet nye retningslinjer for 'uønskede seksuelle hændelser' på B.T., som alle medarbejdere er orienteret om. Der er en tydelig klageadgang.

Nye medarbejdere og praktikanter bliver undervist i den nye procedure, når de møder på B.T., og der vil på redaktionerne blive ført diskussioner om sexisme. Alle ledere bliver nu uddannet, så vi kan arbejde videre med kulturen.

Alle skal kunne gå trygt på arbejde.