Lyt til artiklen

Mandag er Statsrevisorerne kommet med en massiv kritik af Forsvarsministeriet i en ny rapport.

Og den nyudnævnte forsvarsminister tager sagen »meget, meget alvorligt«.

»Det, der jo i mellemtiden er kommet ind, er en krig i Europa. Der er brug for at hjælpe dem, der kæmper krigen for os. Det er ukrainerne. Vi skylder også dem at hjælpe dem.«

Sådan lyder det fra forsvarsminister Jakob Ellemann (V) i et interview med TV 2, hvor han bliver spurgt om, hvornår Hærens 1. brigade kan stå klar.

Den danske brigade på 4.000 mand skulle ellers stå klar i starten af 2024, men det er nu klart, at den ikke kommer til at være kampklar som lovet.

I Statsrevisorernes kritik fremgår det, at Forsvarsministeriet, ifølge revisorerne, ikke kan redegøre for, »om forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023«.

Dermed har »Forsvarsministeriet ikke levet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring«.

Statsrevisorerne har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere, men embedsmænd.

Det er Statsrevisorerne, der har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Forsvarsministeriets økonomistyring af centrale dele af det forsvarsforlig, der blev indgået i 2018 og udløber til næste år.

Kritikken kommer i forbindelse med en undersøgelse, som de seks statsrevisorer tog initiativ til i januar, da det kom frem i november 2021, at Hærens 1. brigade ikke ville være inden 1. januar, som der ellers var blevet lovet.

Ministeriet tager også »Rigsrevisionens kritik til efterretning og vil følge op på den som en del af det kommende forsvarsforlig«.