Den 88 meter høje Carlsberg-bygning, der tårner op over Vesterbros teglklædte tage, skal jævnes med jorden.

Det har Københavns Teknik- og Miljøudvalg netop givet grønt lys til.

Ud over selve Carlsberg-tårnet skal de tilstødende bygninger rundt om også fjernes, og dermed bliver et samlet etageareal på 18.000 kvm. frigjort.

Det er meningen, at nedrivning påbegyndes den 1. juli 2020.

Den 88 meter høje bygning blev opført i 1961.
Den 88 meter høje bygning blev opført i 1961. Foto: Celina Dahl
Vis mere

Dermed mister København et ikonisk tårn, som fra sine 88 meter har spejdet ud over byens tage siden 1961.

Bygningen rummer samlet 22 etager, og med sine små 90 meter er bygningen den næsthøjeste etageejendom i Københavns Kommune - kun overgået af Bohrs Tårn, der blev opført i 2017, og som også er placeret i Carlsberg Byen.

Siden 1997 har den været Danmarks højeste kontorbygning.

Men til sommer, når bygherren påbegynder nedrivningen af det gamle tårn, er det slut. Her skal der være plads til et nyt højhus, der opføres som et led i udbygningen af Carlsberg Byen, som ventes at stå færdig i 2024.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen forventes nedrivningen af den 88 meter høje silo at tage mere end et år.

Siloen skal efter planen klippes ned fra toppen og i videst muligt omfang benytte bygningens kerner som nedfaldsskakte, så støv holdes inde i bygningen, skriver mediet Byens Ejendomme.

Store bygningsdele fra tårnet vil blive hejst ned med kran.

»Forinden skal bygningerne miljøsaneres, og der skal foretages en række indledende arbejder, når de nuværende lejere flytter ud i marts 2020,« står der endvidere i meddelelsen.