Et område på 45 hektar er blevet spærret af på Mors.

På grund af en lykkelig begivenhed – som er indtruffet for første gang i 112 år.

Et havørnepar har nemlig slået sig ned i et område ved Jølby Nor på Mors, og det er første gang siden 1911, at den store rovfugl har slået sig ned med henblik på at yngle i Morsø Kommune. Det skriver TV Midtvest.

Derfor har kommunen forbudt al færdsel i nærheden af havørnereden.

Det oplyser Morsø Kommune i en skrivelse, som er lagt på kommunens hjemmeside 3. marts.

Der er en helt særlig årsag til, at de 45 hektar nu spærres af.

»Havørne er sky fugle, der kræver, at deres redeområde er uforstyrret. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgive reden, og så går æggene tabt,« skriver projektleder for natur og vådområder Jacob Bruun i dokumentet.

14 matrikler er berørt af adgangsforbuddet, som også kaldes et 'forstyrringsfrit område'.

»Morsø Kommune er enige i, at der er behov for at sikre ro omkring havørnens redeplads i perioden, hvor ørnen er redelignende, indtil afkommet forlader reden,« lyder det fra Jacob Bruun.

Det bliver markeret med skiltning, hvor det er forbudt at færdes.

Forbuddet vil være gældende frem til 1. september, medmindre havørnene forlader området inden da.

Havørnen forsvandt i Danmark som ynglefugl i 1911, men gjorde comeback i midten af 1990erne, og siden er over tusind havørneunger kommet til verden i ørnereder i Danmark.

Alene i 2021 blev der registreret 152 danske ynglepar, som sammenlagt fik 153 unger på vingerne. Det viste en opgørelse fra 'Projekt Ørn' i Dansk Ornitologisk Forening.

Nu er den store rovfugl også kommet til Morsø Kommune.