Arbejdsstyrken vokser med 250.000 personer frem mod 2035. Heraf vil tre af fire være 65 år eller ældre.

En højere efterløns- og folkepensionsalder vil sammen med en dramatisk stigning i antallet af raske og rørige ældre medføre radikale ændringer i medarbejdersammensætningen på danske arbejdspladser i de kommende år.

Mens personer på 65 år eller mere kun udgjorde 4 pct. af arbejdsstyrken i 2016, vil hele 10 pct. af de ansatte have passeret de 65 år i 2035. Det forudsiger en prognose udarbejdet af Ældre Sagen på baggrund af Dream-gruppens fremskrivninger, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

»Medarbejdersammensætningen på en arbejdsplads kommer til at strække sig fra folk på 20 år til dem, der har passeret de 80 år,« siger økonom i Ældre Sagen Anna Sophie Debel.

En del af de ældre skal arbejde, fordi folkepensionsalderen stiger i de kommende år og ventes at være 69 år i 2035. Men mange ældre ventes også helt frivilligt at blive ved med at arbejde, selv om de har passeret folkepensionsalderen.

Ifølge Dream vil godt 83.000 danskere over 70 år være at finde i arbejdsstyrken i 2035. Det er en stigning på omkring 30.000 personer i forhold til i dag.
Den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen fra næste år og frem er afgørende for, at dansk økonomi er holdbar på langt sigt.

Både samfundsøkonomisk og for den enkelte er der ifølge professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, et kæmpe velfærdspotentiale at hente ved yderligere at løfte andelen af ældre, der arbejder efter folkepensionsalderen med bare ganske få pct. Det skyldes, at der kommer mange flere ældre i årene fremover.

»I lande som Island, USA, Norge og Schweiz ser man allerede, at folk arbejder, til de er langt over 70 år,« siger Jørgen Goul Andersen.