Trusler, mobning, seksuel chikane og en generelt dårlig behandling.

Det er kort fortalt, hvad ansatte inden for beskæftigelses- og socialområdet i Odense Kommune har oplevet det seneste år dels borgere, men også fra kolleger og ledere i forvaltningen.

Det vil altså sige, at blandt andet ansatte på borgerservice, i kommunens jobcentre og på uddannelsesinstitutioner for unge, der har svært ved at gennemføre en uddannelse, bliver udsat for decideret krænkende adfærd.

Det viser en ny trivselsundersøgelse foretaget blandt 1.238 ansatte i Odenses Beskæftigelses- og Socialforvaltning.

I hvert fald har 156 personer - hvilket svarer til mere end 12 procent af de adspurgte ansatte - oplevet at blive krænket af borgere, klienter, patienter, elever eller af en af de gruppers pårørende.

Af dem svarer hele 126, at de er blevet decideret truet. Og sammenlignet med trivselsundersøgelsen fra 2020, så er mængden af trusler faktisk næsten fordoblet det seneste år.

I 2020 var det nemlig 75 af de adspurgte, som havde oplevet trusler fra borgere, og i år er det antal så steget til 126. Ud af alle adspurgte i trivselsundersøgelsen svarer det til, at hver 10. medarbejder i forvaltningen er blevet truet.

Ti personer er desuden blevet udsat for fysisk vold, 23 har oplevet at blive mobbet, og 21 af de adspurgte er blevet udsat for seksuel chikane.

Og når det kommer til, hvordan medarbejderne generelt behandles af borgerne, så oplever 77 af medarbejderne desuden, at de bliver diskrimineret eller dårligt behandlet, ligesom 50 har været udsat for chikane.

Men det er faktisk ikke kun fra borgere, de ansatte bliver udsat for krænkende adfærd.

For af undersøgelsen fremgår det, at 30 medarbejdere har været udsat for krænkende adfærd fra en leder eller en kollega.

Det er særligt mobning og diskriminering, som de 30 medarbejdere oplever at blive udsat for af en eller flere personer, som de altså går på arbejde med hver eneste dag.

På alle parametre, der altså tæller både trusler, mobning, seksuel chikane, diskriminering og chikane, kan det konkluderes, at den krænkende adfærd internt i forvaltningen er steget siden sidste år.

I trivselsundersøgelsen bliver det også ganske tydeligt, at medarbejderne, som oplever krænkende adfærd fra kolleger eller fra egen leder, ikke har fået den hjælp og støtte, som de forventede af arbejdspladsen, efter de har været udsat for den krænkende adfærd.

I undersøgelsen er de nemlig blevet bedt om at svare på i hvor høj grad, de har fået den hjælp, de forventede, og her er det mest positive svar, man kan støve frem, at de har modtaget en ganske middelmådig hjælp.

Når det kommer til trusler fra en kollega, oplever medarbejderne faktisk i meget lav grad at have fået støtte og hjælp til at håndtere det.

Undersøgelsen viser desuden, at tre medarbejdere er blevet udsat for seksuel chikane af en kollega eller af en leder. Sidste år havde to medarbejdere oplevet seksuel chikane.

Noget bedre ser det dog ud, når det kommer til den støtte og hjælp, medarbejderne får efter at have været udsat for krænkende adfærd af borgere.

På alle parametre ligger svarene nemlig langt over middel på en skala fra 0 til 100. Det tyder altså på, at forvaltningen er bedre til at håndtere krænkende adfærd eksternt frem for internt.

Andre læser også