Udbrud af fugleinfluenza har ifølge seniorforsker kostet tusindvis af hættemåger livet i Nordvesteuropa

Fugleinfluenza har kostet flere hundrede hættemåger livet, skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

Det skyldes et udbrud af fugleinfluenza af typen H5N1, som netop nu hærger kolonier af hættemåger i Nordvesteuropa.

De døde hættemåger er fundet ved Sneum Digesø syd for Esbjerg, i Filsø ved Oksbøl, ved Egå Engsø nær Aarhus og i Haderslev Dam i Sydjylland.

Fugleinfluenza har gjort et indhug i kolonierne af hættemåger i hele Nordvesteuropa.

Det oplyser Thomas Bregnballe, seniorforsker på Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

»I England, Belgien, Holland og Tyskland er det gået hårdt ud over flere end et halvt hundrede kolonier af hættemåger. Tusindvis af måger er døde på grund af fugleinfluenza,« siger han til DOFs hjemmeside.

Også i 2022 var der en epidemi af fugleinfluenza, der krævede mange dødsfald blandt især suler, splitterner og storkjover.

Det er ifølge Thomas Bregnballe især fugle, der ruger i kolonier, som er udsatte for smitten.

Det skyldes, at de ofte lever ekstremt tæt i deres yngletid, og derfor har virus gode muligheder for at spredes.

Hvis man finder døde fugle og har mistanke om fugleinfluenza, kan man via en app kontakte Fødevarestyrelsen.

Styrelsen vurderer herefter observationerne og tager sig af indsamlingen af de døde dyr.

I løbet af de senere år er der ifølge DOF påvist fugleinfluenza i rundt regnet 40 vilde fuglearter.

Mennesker kan også blive smittet, hvis de omgås fugle med virussygdommen.

Direkte kontakt med smittede fugle vurderes at være den mest sandsynlige kilde til, at mennesker bliver inficeret.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) vurderer dog, at risikoen for den generelle befolkning er meget lav.

/ritzau/