Det halter med arbejdsforholdene på Aalborg Universitetshospital Nord. Problemer på en intensivafdeling har ført til, at hospitalet har fået flere kritikpunkter.

Arbejdstilsynet konkluderer, på baggrund af et kontrolbesøg i december 2021, at hospitalet har fået et påbud samt et strakspåbud, hvilket har kastet en såkaldt 'gul smiley' af sig.

Sådan lyder det i en række dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heri fremgår det, at arbejdet med manuel håndtering af patienter på patientstuerne på intensiv afsnit 103 'ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt'.

Det er særligt indretningen og pladsen, der ikke lever op til, at de ansatte kan udføre deres arbejde på forsvarlig vis.

'Det vurderes, at der er risiko for, at de ansatte på kort eller lang sigt pådrager sig skader på muskler, sener og led,' skriver Arbejdstilsynet videre i deres rapport.

Arbejdstilsynet begrunder deres kritik med et konkret tilfælde.

En patient skulle forflyttes, hvilket Arbejdstilsynet overværede. Men flytningen foregik ikke efter regelsættet. De ansatte havde således for lidt frirum, der gjorde, at de ikke kunne anvende den fornødne vægtoverførsel til at flytte patienten.

'Derved belastes de ansattes små muskelgrupper i skuldre og nakke under arbejdet med forflytningerne.'

Og helt generelt var der ikke plads til, at det lægefaglige personale kunne anvende korrekte arbejdsstillinger i opgaver, der betegnes som daglige for de ansatte.

'(...) hvilket medfører, at de ansatte i flere situationer arbejder med skuldrene løftet, foroverbøjet ryg og lange rækkeafstande, når de arbejder med manuel håndtering af patienten,' skriver Arbejdstilsynet.

På selvsamme intensivafdeling har Arbejdstilsynet også registreret, at hospitalet opbevarer fyldte gasflasker. Uden at sikre dem mod at vælte.

Det er tilsynets vurdering, at de ansatte er i risiko for personskade – i tilfælde af, at flaskerne vælter og udleder gas, hvilket kan gøre det farligt at opholde sig i rummet. Det har ført til et strakspåbud, som hospitalet har skullet ordne straks.

Oliver Harringer, sikkerhedsleder hos Aalborg Universitetshospital, oplyser til B.T., at man lægger sig fladt ned:

»Helt konkret blev der ved forflytningen af en patient ikke skubbet nok inventar væk fra arbejdsområdet til, at medarbejderen kunne foretage den konkrete observerede forflytning fuldt forsvarligt.«

»Vi har ikke nogen bemærkninger til Arbejdstilsynets observation, fordi vi erkender, at det var en fejl. Der skulle have været foretaget en bedre risikovurdering forinden flytningen, så man var sikker på, at man under forflytningen havde nok friplads.«

Aalborg Universitetshospital har fået til opgave at efterkomme påbuddet senest 1. august 2022.

»For at sikre, at dette ikke sker fremadrettet, er afdelingen gennemgået med henblik på at tjekke arbejdsmiljøbetingelserne i forbindelse  med forflytninger. Derudover vil personalet på afdelingen blive instrueret og genoplært i de rette teknikker og risikovurderinger, ligesom der er sat ekstra fokus på den mulige problematik over for øvrige portører på hospitalet,« siger Oliver Harringer.

Han understreger desuden, at strakspåbuddet vedrørende gasflaskerne er blevet løst.

»Der var tale om en lejlighedsvis uheldig praksis, som straks blev bragt til ophør. Vi har lavet en tilbagemelding til Arbejdstilsynet, som har godkendt vores handleplaner for at sikre fastspænding af gasflasker. Der er et ophængningsstativ til alle flasker, som vi nu har sørget for bliver taget i brug hver gang.«