Fraværet blandt eleverne var tårnhøjt og deres karakterer tilsvarende lave.

Den omstridte nordsjællandske kostskole Havregården havde sidste år landets dårligste gennemsnit.

Det skriver DR, som har set nærmere på en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Her fremgår det, at den nu lukkede kostskole havde det laveste gennemsnit – 3,8 - i bundne fag i sammenligning med alle landets 394 fri- og privatskoler.

Skolen i Gilleleje lukkede i sidste uge efter, at en P1-dokumentar afslørede, at flere elever i årevis havde været udsat for både omsorgssvigt og seksuelle overgreb.

Bestyrelsen på skolen valgte at lukke den, da de ikke mente, at det var realistisk at imødekomme de krav, som Socialtilsynet fremsatte.

Nu viser det sig også, at skolen i mange år har ligget i bunden, når det handler om elevernes karaktergennemsnit.

Sidste år advarede Socialtilsyn Hovedstaden også om, at flere af børnene havde et massivt fravær.

Foto: Keld Navntoft
Vis mere

Det fik dog ingen konsekvenser for skolen dengang.

Allerede i slutningen af 2016 stod det klart, at eksamenskaraktererne var for dårlige blandt skolens elever.

Først to år efter vender Undervisningsministeriet – som foretog kontrollen – tilbage til skolen for at afslutte sagen.

Lektor i socialret Eva Naur Jensen er kritisk over for den lange sagsbehandlingstid.

»Jeg har svært ved at se, hvordan to år er en rimelig sagsbehandlingstid. Det er jo to år, der går væk fra nogle børn, der er på skolen,« siger hun til DR.

Kostskolen Havregården er et sted for børn med sociale vanskeligheder, der har brug for særlig omsorg og støtte.

Ifølge DR blev skolen i 2019 og 2020 kritiseret af Socialtilsynet for at tilbageholde information om de ting, der havde fundet sted – heriblandt seksuelle overgreb på børn og brug af ulovlige magtanvendelser.