Auditions og festmiddage på nordsjællandske gymnasier har i flere år været et omdiskuteret emne, men foregår stadig. Holdningen til arrangementerne deler ikke kun eleverne. De deler også skolernes ledelse.

Opmærksomheden omkring diskriminerende ritualer på flere gymnasier i Nordsjælland har flere steder fået skolernes ledelse til igen at kigge indad.

B.T. kan på baggrund af informationer fra de sociale medier og tidligere samt nuværende elever konstatere, at der de seneste tre år har været - og flere steder stadig bliver - arrangeret såkaldte 'puttefester' på 11 sjællandske gymnasier. Den konkrete udvælgelse af elever er ikke ens for alle gymnasier.

Der er også forskel på, hvordan festerne bliver arrangeret - ligesom der er forskel på, hvordan skolerne håndterer dem.

På Borupgaard Gymnasium i Ballerup er en diskriminerende og krænkende udvælgelse ved festerne ikke tilladt, men festerne har for udvalgte været afholdt i både 2014, 2015 og igen i 2018.

»Jeg har grebet ind de sidste par år over for de her middage, og vi bruger det, som vores studieordningsregler giver mulighed for, og det er alt fra advarsler til bortvisning. De må godt holde middage, men jeg har i år igen advaret eleverne mod at lave auditions eller tage billeder af elever for at vurdere, hvem de vil have med, fordi det påvirker studiemiljøet. Hvis det foregår, vil jeg naturligvis gribe ind. Men det er ofte ikke konkret, hvem der holder de middage. Det foregår på Facebook, så jeg kan ikke se, hvem det handler om,« siger rektor Thomas Jørgensen.

Vil I smide 20 elever ud, hvis de bliver grebet i det?

»Det vil vi vurdere i det konkrete tilfælde. Nu har vi sendt en advarsel ud om, at de bliver bortvist, men hvis det handler om 20 elever, må vi jo se på det. Men får jeg lejlighed til at bortvise nogen, vil jeg gøre det.«

'Jeg har ikke hørt nogen jamre'

På Frederiksværk Gymnasium har 3.g-pigerne de sidste tre år afholdt festmiddage, hvor få udvalgte 1.g-drenge bliver inviteret. Til forskel for mange andre af landets gymnasier foregår festerne ikke i det private, men under opsyn på skolens område.

»Vi har sagt ja til det, men med den betingelse, at det foregår på skolen, hvor der skal være lærere til stede. De står selv for arrangementet under den forudsætning, at vi kan stoppe det, hvis vi ikke bryder os om det. For første gang i år blev det også til en drengemiddag. Jeg har sagt, at vi ikke vil i medierne med sexistiske lege, og jeg har ikke hørt om, at der skulle foregå auditions,« forklarer Johnny Simonsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium, og tilføjer:

På gymnasiet afholder 3.g-eleverne ikke auditions, men udvælgelsen af førsteårseleverne er stadig en del af traditionen.

»I begge tilfælde er det sådan, at de ældste elever inviterer de yngste - og det er sikkert ud fra udseende eller ud fra, at de kender nogen i forvejen, men jeg ved det ikke,« siger Johnny Simonsen.

Er det ikke problematisk?

»Det tænker jeg ikke på, for jeg har ikke hørt nogen jamre, men du har teoretisk set ret. Jeg vil ikke udelukke, at der er noget problematisk i det, men jeg er nok sådan indstillet, at indtil andet er bevist, så kan de godt styre det. Og du skal huske på, at de udvalgte elever ikke deltager i festen. De har en bestemt funktion - de serverer.«

Det siger andre rektorer på gymnasier i Sjælland, hvor der har eller bliver afholdt puttefester

Øregård Gymnasium

»Vi vil ikke have de her puttemiddage, men da det foregår i privat regi, så kan vi ikke gøre meget. Derfor har jeg italesat foran elever og forældre, at vi skal den her kultur til livs. Og jeg troede, at vi var på rette vej.«

»Jeg har talt med eleverne og sendt beskeder til forældrene, men hvis det ikke hjælper, så er vi klar til at overveje de nye regler og de muligheder, de giver. Det er da klart,« siger rektor, Pia Nyring.

Rungsted Gymnasium

»Skolen tager klart afstand fra de historier, der er oppe i pressen. Vi tager stærk afstand fra situationer med diskrimination eller pres. Vi accepterer ikke den adfærd, og vi er klar til at bruge de nye regler i studieforordningen,« siger rektor, Ruth Kirkegaard.

Espergærde Gymnasium

»Vores holdning til det er, at det ikke flugter med vores værdier. Man skal dog altid passe på, da nogle elever holder middage, som er åbent for alle - eksempelvis et socialt arrangement for en hel klasse, men dem, der inviterer på diskriminerende vilkår, tager vi afstand fra. Og jeg mener, det er diskriminerende, når der foregår en udvælgelse baseret på udseende.«

»Vi har ikke diskuteret brugen af sanktioner, men vi er opsøgende, og kommer det til vores kendskab, og finder vi ud af, hvem der står bag sådan et arrangement, kan det blive nødvendigt med advarsler og bortvisning. Men det skal have haft konsekvenser for andres skolegang eller påvirket den generelle trivsel på gymnasiet,« siger rektor, Henrik Boberg Bæch.

KNord Lyngby

»Jeg starter hvert skoleår med at gå op i alle klasser og snakke om, hvad der venter os i år. Til 3.G-klasserne fortæller jeg, at vi tager skarp afstand til arrangementet. Det er et arrangement uden for skolen, men det er et usmageligt et. Og så har jeg sagt til 1.G-eleverne, at jeg ikke synes, de skal tage imod tilbuddet,« siger rektor, Pernille Bogø Bach, som også oplyser, at hun over for eleverne har nævnt mulighederne for en sanktion, hvis festen afholdes.