Helsingør Kommune tilbyder nu 25.000 kr til beboere i det almennyttige boligområde Nøjsomhed, hvis de frivilligt fraflytter området.

Det var ellers oprindeligt planen at tvangsflytte familierne.

Planen er dog nu forpurret af en række utilfredse, opsagte beboere, der har bebudet, at de vil indgive indsigelser mod tvangsflytningerne.

Tvangsflytningerne blev iværksat for at få fjernet bebyggelsen fra statens ghettoliste.

Som modsvar til beboernes indsigelser har kommunen valgt at tilbyde i alt 1,9 millioner kroner for, at beboerne flytter frivilligt, skriver Helsingør Dagblad.

Det svarer til, at husstandene i gennemsnit blive tilbudt 25.000 kroner, fremgår det af dagsordenen til et ekstraordinært møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget torsdag.

Oprindeligt var planen at ændre beboersammensætningen ved hjælp af en helhedsplan, hvor syv opgange skulle tømmes og laves om til attraktive såkaldte tilgængelighedsboliger, der skulle huse folk på over 50 år med arbejde.

Men den plan ser altså nu ud til at være sat på standby. Sagen står i stedet til at komme for Boligretten, hvor Boliggårdens egne advokater regner med, at sagen vil vare et år. Beboerne må blive boende under hele retssagen.

Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør figurerer på regeringens årlige ghettoliste.
Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør figurerer på regeringens årlige ghettoliste. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Der skal som minimum bo 1.000 mennesker i et almennyttigt boligområde for, at det kan stemples som en ghetto.

I Nøjsomhed bor der 1.084 personer, og det tal vil kommunen have under 1.000 for at få Nøjsomhed af ghettolisten.

Nøjsomhed blev i december 2018 en del af boligministeriets ghettoliste.

Boligområdet opfylder nemlig alle listens kriterier: For mange arbejdsløse. For mange med ikke vestlig baggrund. For mange dømte kriminelle. Lavt uddannelsesniveau og lave indkomster.