Lyt til artiklen

Organisationer er åbne over for forslag om forbud, men det skulle være kommet før for at have større effekt.

Landets nye elever på gymnasier og erhvervsgymnasier skal ikke lære hinanden at kende over alkohol.

Det er budskabet i et brev, som Sundhedsstyrelsen sendte til landets ungdomsuddannelser i starten af august. Her foreslog styrelsen at forbyde alkohol ved fester fra skolestart til efterårsferien.

Umiddelbart er det et forslag, som både gymnasierne, erhvervsskolerne og erhvervsgymnasier er åbne over for.

Men forslaget er kommet lidt for sent, hvis skolestarten i år skal være alkoholfri i vidt omfang. Det siger formanden for Danske Gymnasier, Henrik Nevers.

»Forslaget er jo kommet i den her uge på et tidspunkt, hvor skolerne jo har planlagt de første par måneder. Så derfor tror jeg ikke, at der er så mange, der når det nu, men skolerne vil tage det med i deres planlægning til næste år.«

Alkoholpolitik er et område, som ungdomsuddannelserne har arbejdet med længe. Danske Gymnasier er også medunderskriver på resten af brevet.

I brevet står der blandt andet også, at der ikke skal udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent, der er højere end fem.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er en anden underskriver på brevet. Her er man også åbne over for forslaget om en alkoholfri skolestart.

Men Ole Heinager, som er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Ledernene bestyrelse, mener også, at forslaget kommer for sent til at blive implementeret bredt i år.

»Personligt synes jeg, det er et rigtigt spændende forslag. Men det er ikke noget, vi kan gå ud som forening med en fælles melding om, før vi har diskuteret det i baglandet. Og der er vi simpelthen for sent i gang,« siger han.

Der er ikke samme tradition for fester på erhvervsskolerne som på gymnasierne og erhvervsgymnasierne. Men hvis drøftelserne falder positivt ud, kan det blive relevant til næste år.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen. Styrelsen er ikke vendt tilbage.

/ritzau/