En grotesk situation udspiller sig lige nu langs det rolige vand ved Københavns mest berømte michelinrestaurant. 

Københavns Kommune kræver, at Restaurant Noma fjerner et hegn. Det har restauranten ikke gjort.

Til gengæld kan restauranten beholde et andet, meget højere hegn, cirka 100 meter længere nede ad samme sti.

Fodgængere, løbere og andre, der ønsker at benytte stien om Christianshavns Vold i København oplever, at de bliver mødt af hegn, når de kommer til det stykke, som ligger ved vandet bag Restaurant Noma.

I den ene ende er der tale om et rebhegn, som restauranten har sat op, og som man har forstærket med potteplanter på stien.

Ingen adgang. Det er dette hegn ved Noma, som ifølge Københavns Kommune er ulovligt og skal fjernes.
Ingen adgang. Det er dette hegn ved Noma, som ifølge Københavns Kommune er ulovligt og skal fjernes. Foto: Anthon Unger
Vis mere

Det har givet anledning til klager fra Christianshavns Lokaludvalg.

Sagen om blokeringen af stien har verseret i adskillige år, og nu ligger det fast, at Nomas reb hen over stien om Stadsgraven i København er ulovligt, og at det skal fjernes.

Det har Teknik- og Miljøforvaltningen under Københavns Kommune efter mere end fem år nu givet den verdenskendste michelinrestaurant endeligt besked på. Sagen har først været beskrevet omfattende i MagasinetKBH.

Kommunen oplyser over for B.T., at man har kommunikeret til Noma, at restaurantens ansøgning om dispensation fra lokalplanens forbud mod at opstille hegn, er blevet afvist.

Og derfor vil kommunen nu have rebet fjernet.

Fristen for fjernelse af rebhegnet var 2. november 2023, og Teknik- og Miljøforvaltningen gav en uge senere Noma besked på, at restauranten skulle indsende dokumentation for, at hegnet var fjernet senest 16. november.

Det er imidlertid ikke sket, kan B.T. mandag konstatere.

Og derfor kan sagen nu ende med en politianmeldelse af Restaurant Noma.

Kommunen skriver nemlig, at hvis hegningen ikke er fjernet inden den dato, vil man sende varsel om påbud med frist på cirka 14 dage.

Og overholdes dette ikke, vil forvaltningen sende et egentligt påbud med en frist på cirka en måned, oplyser Københavns Kommune.

»Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan forvaltningen, i yderste konsekvens, overdrage sagen til politiet,« konstaterer Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kommunen oplyser imidlertid i samme ombæring, at Noma har klaget over forvaltningens afgørelse i sagen, og derfor kører der nu en klagesag hos Planklagenævnet.

B.T. har kontaktet Noma for at spørge, hvorfor man endnu ikke har fjernet rebet, der går hen over stien, og potteplanterne.

Til sagen lyder svaret kort: 

»Vi er generelt i dialog med myndighederne dvs. både Slots- og Kulturstyrelsen samt Københavns Kommune vedrørende forhold omkring vores matrikel. Men vi har ikke kommentarer til specifikke sager på nuværende tidspunkt.«

Dog er sagen mere kompliceret end som så.

Det er dette hegn, også ved Noma, som Københavns Kommune ikke mener, at man kan kræve fjernet. Her ses det fra en position uden for Nomas grund.
Det er dette hegn, også ved Noma, som Københavns Kommune ikke mener, at man kan kræve fjernet. Her ses det fra en position uden for Nomas grund. Foto: Anthon Unger
Vis mere

Hvis man kommer gående eller cyklende rundt om vandet fra den modsatte side og ønsker at passere restauranten på vandsiden, så mødes man nemlig lidt længere nede ad stien af et noget højere og langt mere effektivt hegn.

Det er cirka 180 cm højt og består af pileflet forstærket øverst med pigtråd.

Også det hegn har været genstand for klager, men ifølge kommunen hører det til en anden lokalplan, nemlig den, der gælder for Christiania.

Den lokalplan er udarbejdet af Miljøministeriet og indeholder ikke et specifikt forbud mod hegn.

Og det betyder, at forvaltningen ikke mener at kunne kræve, at pileflet/pigtrådshegnet bliver fjernet.

Dermed står man i en grotesk situation, hvor kommunen altså kræver det ene hegn fjernet øjeblikkeligt, mens et andet, som blokerer den offentlige adgang til samme sti, kan blive stående.

»Det er helt på Månen,« siger Asbjørn Kaasgaard, som er lokaludvalgsformand for Christianshavn, til B.T.

Asbjørn Kaasgaard forklarer, at Christianshavns Lokaludvalg vil protestere over afgørelsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

»Vores primære synspunkt er, at der skal være fri adgang til vandet for alle, hele vejen rundt,« understreger han.