12 ansatte tiltalt for vold. 21 påståede ofre. 56 retsdage. 74 anklagepunkter. Med frifindelse i samtlige 74 forhold.

Sagen om det socialpædagogiske opholdssted Solhaven i Farsø i Nordjylland, hvor 11 medarbejdere og forstander Søren Virenfeldt var på anklagebænken, blev afgjort med pure frifindelser ved Retten i Aalborg i januar 2015.

Forinden havde Danmarks Radio bragt en række indslag i '21 Søndag' omhandlende grov vold, ulovlig tvang og unødig magtanvendelse mod de unge. Det var de indslag, der sammen med tilsynsmyndighedernes anmærkninger fik sagen til at rulle og politiet til at gå ind i sagen.

Selv om det endte med pure frifindelser, gik Solhaven som konsekvens af den eksponerede sag konkurs og måtte lukke allerede inden retssagen. 200 ansatte mistede deres arbejde på Danmarks største opholdssted for udsatte unge.

For nylig, fem år efter retssagen begyndte, stod Ulrik Haagerup, daværende nyhedsdirektør i DR, frem og gav en undskyldning for sagen og for DR's arbejdsmetoder i den.

Det giver tidligere forstander Søren Virenfeldt dog ikke så meget for. Han siger:

»DR har - sammen med politiet - ødelagt tre familier med det arbejde, de har lavet. De så kun i én retning i deres dækning, og de forsøgte ikke på noget tidspunkt at nuancere tingene bare en lille smule ved at sætte fokus på, hvad det egentlig var for nogle unge, som var på Solhaven. Unge, som bl.a. har begået drab, voldtægt og livsfarlig vold. Der er tre mennesker, som aldrig mere kommer til at fungere normalt på grund af det her. Så jeg synes, det er lidt sent at komme med en undskyldning,« siger Søren Virenfeldt.

Undskyldningen gav Ulrik Haagerup i første omgang i forbindelse med, at den tidligere forstander var inviteret til at give sin version af sagen under en session på Constructive Institute, som Ulrik Haagerup står i spidsen.

Det uafhængige institut, der holder til i lokaler på Aarhus Universitet, har bl.a. til formål at medvirke til at genskabe tilliden til nyhedsjournalistikken.

Undskyldningen har Ulrik Haagerup efterfølgende givet offentligt.

»Det er fint, hvis han er blevet klogere, men jeg synes, det er lidt let at komme med en undskyldning så mange år senere. Det er jo lidt en gratis omgang, som ingen konsekvenser har for ham selv eller for den sags skyld for DR,« siger den tidligere forstander.

For 'Solhaven-skandalen', som den blev omtalt, har haft store konsekvenser ikke kun for de mange, som mistede deres arbejde og for de unge, der måtte forlade opholdsstedet, men særligt for tre af de 12 tiltalte og deres familier.

De tre er i dag så psykisk mærket af forløbet, at de trods en forholdsvis ung alder aldrig mere vil være i stand til at passe et arbejde eller fungere i sociale sammenhænge.

Særligt hårdt ramt er en 41-årig familiefar. Han lider af posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, er dagligt stærkt medicineret og bliver på nu tredje år behandlet med neurofeedback, en slags elektroterapi af hjernen, i forsøget på at holde dæmonerne i hans hoved på afstand.

I det lys er det en indigneret Søren Virenfeldt, som med års forsinkelse nu har fået en undskyldning.

Det skurrer også i ørerne på Lilli, gift med den 41-årige, som i dag kun er en skygge af sig selv. Han bruger en stor del af sine vågne timer i familiens garage, da det er det eneste sted, han føler sig bare nogenlunde tryg.

»Jeg har en mand, som før var et meget aktivt, engageret, spontant og socialt menneske. Én, der altid var der for familien, som andre ringede til, og som sprang til, hvis nogen lige skulle have hjælp til noget. Alt det er væk. Nu er han ikke i stand til at være sammen med nogen ud over de allernærmeste. Og det er heller ikke altid, han kan det.

Han deltager ikke i nogen former for familiearrangementer, og han gør ikke længere noget med vores drenge, som derfor ikke mere har den far, de kendte. Det er først inden for det seneste års tid, det rigtig er gået op for drengene, at de aldrig får deres 'gamle' far tilbage. Vi har jo alle sammen gået og ventet på, at han skulle komme tilbage. Men det gør han desværre ikke,« siger Lilli, som af hensyn til sin mand ikke ønsker sit fulde navn frem.

Ud over den 41-årige PTSD-ramte mands eftervirkninger af sagen har den også haft store konsekvenser for to andre tidligere ansatte.

Den ene er siden retssagen vandret ind og ud af psykiatriske afdelinger og har af samme grund mistet sin familie.

Den anden er erklæret 100 procent uarbejdsdygtig. Han har, i modsætning til de andre, fået udbetalt en erstatningssum.

Ingen af de to har ønsket at medvirke i denne artikel.