Det skal nu undersøges om arealerne, der omkranser det forgiftede kogræsningsareal i Odense, også er forgiftet med stoffet PFOS.

Det sker efter, at det onsdag stod klart, at giftstoffet er fundet i oksekød fra et kogræsserlaug i Seden Strand i Odense.

Det er Vandcenter Syd, der ejer det forgiftede areal, der sammen med Odense Kommune på et møde torsdag blev enige om at udvide undersøgelsesområdet.

»Jeg kan have en formodning om, at giftstoffet kan have spredt sig til de omkringliggende arealer, som kommunen ejer, og hvor køerne også har græsset,« siger driftschefen i Vandcenter Syd, Andreas Bassett til B.T.

Ifølge driftschefen har Odense Kommune markerne lige nord og vest for Vandcenter Syds areal.

»Her har køerne gået oprindeligt, også inden de kom ind på vores areal,« siger Andreas Bassett.

Det er planen, at der fra næste uge skal tages prøver fra dræn, vandhuller og søer i området. Derudover vil der også blive taget flere jordbundsprøver.

Driftschefen fortæller også at gisningerne om, at forureningen skulle stamme fra en tidligere æbleplantage, der har ligget på arealet engang før 1984, er blevet tilbagevist af Miljøstyrelsen.

Her ses området markeret med rødt, hvor Vandcenter Syd har opbevaret slam (luftfoto fra 1995). Øverst ses Seden Strand. Kort: GeoFyn
Her ses området markeret med rødt, hvor Vandcenter Syd har opbevaret slam (luftfoto fra 1995). Øverst ses Seden Strand. Kort: GeoFyn
Vis mere

Andreas Bassett formoder, at forureningen derimod stammer fra slam eller sand, der har ligget oplagret på området.

Slammet skulle komme fra et rensningsanlæg, der ligger nær køernes græsningsareal og som siden 1984 har renset spildevand fra husholdninger og erhverv i Odense.

Slammet har ifølge driftschefen været brugt af landmænd til at sprede på deres marker. Slammet har ligget oplagret på grunden i 1995 og 1996.

»Som jeg forstår det, så havde de ikke andre steder at gøre af det, da der var udfordringer med kapaciteten i landbruget,« siger Andreas Bassett.

Det er Region Syddanmark, der skal beslutte, om det forurenede areal skal oprenses.

Det er dog driftschefens forventning, at regionen afventer resultaterne fra de nye prøvetagninger, før de bestemmer, om arealet skal renses.

Prøvesvarene fra det omkringliggende område forventes klar inden for de næste par måneder.

Andre læser også