»Jeg er meget, meget glad. Jeg sætter stor pris på, at jeg igen kan løbe langs stranden, som jeg plejede at gøre en-to gange om ugen, før passagen på stranden blev blokeret. Vi har vundet en lang, sej kamp om retfærdighed. Jeg har en mega sejrsrus!«

Sådan lyder det fra Marianne Victor Hansen, som bor på Sigridsvej i Hellerup nord for København. Her er den stenrige advokat Jan Leth Christensen i første række til Øresund ved at opføre en luksusvilla, tegnet af stjernearkitekt Bjarke Ingels.

Da Marianne Victor Hansen kom hjem fra en ferie i januar, kunne hun ikke undgå at bemærke, at hendes vanlige løberute langs stranden var blevet blokeret af et kæmpe byggepladshegn, som Jan Leth Christensen havde fået sat op på sin private høfde (en bølgebryder, red.).

Det var dette syn, der mødte Marianne Victor Hansen tilbage i januar. Byggepladshegnet blokerede passagen hen over høfden og dermed offentlighedens mulighed for at gå langs stranden. Vis mere

Hun anmeldte den 22. januar sagen til Gentofte Kommune, der som tilsynsmyndighed skal sikre, at borgernes ret til at færdes langs danske strande - også private strande - ‘ikke forhindres eller vanskeliggøres’, som det hedder i naturbeskyttelseslovens paragraf 22, stk. 3.

»Sagen har for mig ikke handlet så meget om min mulighed for at løbe langs stranden, men om det helt principielle i, at vi som borgere i Danmark har ret til at færdes langs de danske kyster,« siger Marianne Victor Hansen.

Sådan kommer Jan Leth Christensens villa til at se ud, når den er bygget færdig om halvandet til to år. Vis mere

Den 14. marts påbød Gentofte Kommune Jan Leth Christensen at fjerne hegnet. Han reagerede ved at klage over påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Da hegnet blev stående, politianmeldte både Marianne Victor Hansen og Gentofte Kommune Jan Leth Christensen.

For at fremme sagen, bad Gentofte Kommune den 4. juni retten om at nedlægge fogedforbud mod det - ifølge kommunen - ulovligt opsatte byggepladshegn, og mandag fandt Retten i Lyngby, at Jan Leth Christensens klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke havde opsættende virkning. Det betød, at kommunens påbud skulle følges straks. Jan Leth Christensen fjernede samme dag hegnet, og det glæder Marianne Victor Hansen.

Offentligheden kan nu igen passere hen over Jan Leth Christensens private høfde (en bølgebryder, red.). Mandag fik han fjernet den del af byggepladshegnet, der blokerede offentligehdens mulighed for at passere hen over høfden og dermed kunne gå langs stranden. Vis mere

»Det betyder helt konkret, at jeg ikke føler mig spærret inde, som jeg gjorde før, og at jeg nu igen kan glædes over min ret til at færdes langs de danske kyster, uden at nogen blokerer for det ved at tiltage sig en rettighed, de ikke har,« siger hun.

For Jan Leth Christensen er sagen ikke slut. Han afventer nu Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse på hans klage over Gentofte Kommunes påbud om at fjerne hegnet. Nævnets afgørelse ventes at foreligge inden udgangen af juli.

Det springende punkt i sagen er, om klagenævnet vil give Jan Leth Christensen medhold i, at hans private høfde, som er opført omkring 1908, er en del af hans have. Er den det, vil han nemlig lovligt kunne forhindre offentlighedens adgang til høfden. Kommer nævnet frem til, at høfden er en del af stranden, vil offentligheden have ret til at passere hen over den, når de går eller løber en tur langs stranden.

Advokat Jan Leth Christensen har siden januar med et kæmpe byggepladshegn blokeret muligheden for at gå langs stranden ved Øresund. Mandag fjernede han efter en tur i fogedretten den del af hegnet, som blokerede offentlighedens lovsikrede ret til at kunne færdes langs de danske kyster. Vis mere

»Det må nævnet jo tage stilling til. Der sidder dygtige og kompetente mennesker til at afgøre den slags,« siger Jan Leth Christensen.

Han vil - når han har læst præmisserne i nævnets afgørelse - tage stilling til, om han vil indbringe sagen for domstolene.