Per Rasmussen har solgt kartofler, jordbær og andre gode sager fra sin gård i de sidste 33 år, hvor han også har haft små skilte med gode tilbud stående ude ved vejen for at lokke kunderne til.

Men nu har Favrskov Kommune, som Per Rasmussen bor i, fået nok. Skiltene skal væk. De strider mod vejloven, lyder det.

»Jeg kan altså ikke se, at skiltene står i vejen. De står jo ikke på selve asfalten. Nu har de også stået der i 33 år uden problemer, så jeg kan ikke se, hvorfor de pludselig skal væk nu,« siger Per Rasmussen, som fik en mail fra kommunen i onsdags.

Der stod i al sin væsentlighed, at skiltene skulle fjernes. De er ulovlige, mente kommunen. Derfor var det slut med at reklamere for gode tilbud i Gårdbiksen, som Per Rasmussen kalder sin lille forretning.

»Jeg måtte jo tage skiltene ned. Det har betydet, at nogle kunder så kører forbi. Jeg har talt med nogen, som troede, vi havde lukket, når nu der ikke var skilte oppe,« siger Per Rasmussen.

Skiltene står der ikke året rundt. Sæsonen, hvor Per Rasmussen sælger sine landbrugsvarer fra sin gård, slutter til august. Derefter skal han og datteren, som hjælper ham med arbejdet, tilbage til deres normale fuldtidsarbejde.

»Jeg fik at vide, at jeg kunne sætte skilte op inde på min egen grund, men ikke ude på vejen,« siger Per Rasmussen, som undrer sig over, at utallige andre små gårdboder landet over ikke umiddelbart synes ramt af kommunalt bureaukrati.

»Jeg vil ikke sige, at jeg bliver uretfærdigt behandlet, da kommunen jo blot gør, hvad den mener er rigtigt.«

Men der må jo være tusindvis af skilte i Danmark, hvor der står »æg og jordbær« og den slags. Hvad tænker du om det?

»Ja, det kan jeg godt undre mig over. Hvorfor må de, når jeg ikke må?«

B.T. har ringet til Niels Christian Laustsen i Favrskov Kommune, der er afdelingsleder for Trafik og Veje. Han er kommunens ordfører i denne skiltesag.

»Vi vil ikke have private skilte i vejarealet,« siger Niels Christian Laustsen og fortsætter:

Et lille udvalg af de varer, som man kan købe hos Per Rasmussen, hvis man lægger vejen forbi.
Et lille udvalg af de varer, som man kan købe hos Per Rasmussen, hvis man lægger vejen forbi.
Vis mere

»Det kan genere vores drift af vejen og udsynet, når man kører ud fra gården og den slags. Det er imod vejloven,« siger Niels Christian Laustsen og henviser til vejlovens paragraf 80.

Her står der, at skilte kan anvendes med tilladelse fra vejmyndigheden, som i dette tilfælde er kommunen.

Den tilladelse kan Per Rasmussen angivelig se langt efter.

»Hvis vi skal sige ja til ham, så skal vi sige ja til alle. Det kan vi ikke styre,« siger Niels Christian Laustsen.

Per Rasmussen er havnet i et kommunalt bureaukratisk slagsmål. Kommunen nægter at give ham lov at stille skilte op, så forbipasserende opdager hans gårdbod.
Per Rasmussen er havnet i et kommunalt bureaukratisk slagsmål. Kommunen nægter at give ham lov at stille skilte op, så forbipasserende opdager hans gårdbod.
Vis mere

Der må jo være tusinder af skilte over hele landet, som er helt tilsvarende dem, som Per Rasmussen har. Er de også ulovlige?

»Ja, det tror jeg. Generelt så må de ikke stå der,« forklarer han.

B.T. har via Vejdirektoratet fundet frem til et afsnit i Naturbeskyttelsesloven, som omhandler skiltning i det fri. Og generelt er skilte i det åbne land forbudt, men der er dog en række undtagelser. Undtagelse nummer seks lyder, som følger:

»Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt, grøntsager, blomster, juletræer og pyntegrønt dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom, ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej,« står der i loven.

Den paragraf har B.T. foreholdt Niels Christian Laustsen. B.T. har også foreholdt ham en guide fra Vejdirektoratet om lovlig opsætning af skilte, hvor en situation, der umiddelbart er helt tilsvarende Per Rasmussens, beskrives udførligt. Den kan findes her.

Hvordan er det ikke gældende for Per Rasmussens skilte? Det er vel det, som der er tale om?

»Det kender jeg ikke til. Jeg vil blot sige, at for os er det springende punkt, om skiltet står på vejarealet eller hans egen grund,« siger Niels Christian Laustsen.

Han forklarer så, at Per Rasmussen har et helt tredje skilt, som står 50 meter længere tilbage på vejen end de to skilte på billedet ovenfor. Det skilt må han gerne have stående året rundt, mener kommunen. Det skilt kan du se nedenfor her.

Per Rasmussen har et tredje skilt, der er ret iøjnefaldende. Det skilt har kommunen intet imod bliver stående. Men de små skal væk.
Per Rasmussen har et tredje skilt, der er ret iøjnefaldende. Det skilt har kommunen intet imod bliver stående. Men de små skal væk.
Vis mere

B.T. vender herefter tilbage til Per Rasmussen for at spørge, om han ikke kan nøjes med det skilt, som umiddelbart ser markant større ud end de andre.

»Jo, det kunne jeg godt, hvis det endelig skulle være. Men det skal så males lidt om til næste år, så man kan se, at man skal dreje ind 50 meter længere fremme,« siger Per Rasmussen.

Han foretrækker dog at kunne sætte sine skilte op, som han altid har gjort, og vil nu undersøge lovgivningen på området.