Var det noget med fire spritnye Ferrari Portofinoer? En stor villa i første parket ud til Vejle Fjord?

Eller måske 52 dage i suiten på verdens mest eksklusive hotel i Qatar?

Ja, du kan nå langt for 6.489.314 kroner, og det er lige netop det, som den fyrede koncerndirektør Ole Thomsen fra Region Midtjylland kan se frem til.

Godt nok skal han betale skat af beløbet, men ikke desto mindre får han ultimo maj 2023 altså et klækkeligt beløb sat ind på sin konto.

Og det er vel at mærke til trods for, at Ole Thomsen er blevet fyret i forbindelse med den skandalesag i regionen, der årligt kan have kostet op imod 47 fejlamputationer.

Men når man i den slags topstillinger får sparket, bliver det oftest gjort med en guldbelagt støvle.

I Ole Thomsens tilfælde løber 12 måneders løn og to års godtgørelse nemlig op i 6.489.314 kroner, som den 61-årige, fritstillede direktør det næste år indkasserer.

Det store beløb har fået debatten til at løbe løbsk på de sociale medier, og flere læsere har også kontaktet B.T. med ét altoverskyggende spørgsmål:

Hvordan kan man både blive fyret i sådan en alvorlig sag og få så gyldent et håndtryk?

Det hurtige svar er, at Ole Thomsens fratrædelsesaftale bygger på nedskrevne vilkår i direktørens 12 år gamle ansættelseskontrakt, men så presser næste spørgsmål sig på:

Kan Region Midtjylland ikke kræve en mindre bekostelig fratrædelsesaftale, når Ole Thomsen ifølge regionen har svigtet sit ansvar i sagen om amputationerne?

Det har B.T. spurgt Bjørn Holtze, adjunkt på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet med speciale i ansættelsesret, om.

Først og fremmest understreger han, at der ikke er noget ekstraordinært ved, at de gamle kontrakter indeholder særdeles gunstige fratrædelsesforhold.

Og så fortæller han, at der er tre muligheder for, at Ole Thomsen kunne få et mindre beløb eller ingenting med sig.

1. Region Midtjylland kunne bortvise Ole Thomsen.

Men det var urealistisk, oplyser regionen.

»Kontrakten har en bestemmelse om misligholdelse. Hvis eksempelvis Ole har begået noget kriminelt, som han kan blive dømt for, så ville vi kunne bortvise uden godtgørelse, men dette tilfælde er så langt fra de tilfælde, hvor det kan komme på tale, så en bortvisning uden løn ville have været klart kontraktbrud,« lyder det fra vicedirektør Jørn Mørup.

2. Region Midtjylland kunne forsøge at forhandle med Ole Thomsen om en mindre godtgørelse.

Bjørn Holtze fortæller, at det altid er muligt at lave en aftale, uanset hvad der står i kontrakten, hvis begge parter accepterer det.

Det mener Jørn Mørup dog ikke.

»Det er fordelen ved sådan en kontrakt, at man allerede ved indgåelsen laver en aftale om den pris, man betaler, hvis man vil bryde kontrakten. Så man forhandler slet ikke i sådanne situationer,« siger han.

Men det stemmer ikke med det, som Bjørn Holtze forklarer. Han understreger, at man altid kan lave en aftale, så lad mig spørge dig igen: Har I forsøgt – sagens alvorlige karakter taget i betragtning – at foreslå en mindre fratrædelsesaftale til Ole?

»Nej, det har vi ikke.«

3. Ole Thomsen kunne frasige sig enten alle eller en del af pengene.

Det ligger den fyrede direktør frit for at takke nej til pengene, hvis han ikke mener, at den store pengepose er på sin plads.

Derfor ringede B.T. tirsdag eftermiddag til den fyrede direktør for at spørge, om det har været en overvejelse.

Hej Ole. Jeg har et par spørgsmål til din fratrædelsesordning og størrelsen af denne. Vil du hjælpe med at svare på et par af dem?

»Jeg har én ting at sige, og det er, at jeg har fået den aftale, som regionen indgik for 12 år siden,« siger Ole Thomsen.

Så du vil ikke forholde dig til det moralske i forhold til den sag, der har været, og at du så modtager så mange penge?

»Overhovedet ikke. Regionen har lavet en aftale, og den overholder de.«

Men vi er enige om, at du godt kunne frasige dig pengene, hvis du ville?

»Jo, det kunne jeg godt. Men det har jeg ikke lyst til.«

Hvorfor ikke?

»Jeg har ikke flere kommentarer.«