Lennart Henriksen kunne sandsynligvis have været i live i dag, hvis Albertslund Kommune havde holdt ordentlig øje med ham, viser en ny rapport.

I stedet blev den 51-årige, psykisk syge mand fundet død på den kolde terrasse ved Rehabiliteringscenteret i Albertslund Kommune.

Da han blev fundet, var det fire timer siden, en ansat sidst havde været i kontakt med ham. Det, selvom det var lægens klare anbefaling, at Lennart Henriksen, der også var hjertesyg, skulle tilses hvert kvarter.

Det var TV2 Lorry, der første gang bragte historien om Lennart Henriksens tragiske død sidste efterår, og som fortsat følger historien.

Efter Lennart Henriksens død igangsatte Albertslund Kommune en ekstern advokatundersøgelse, som skulle undersøge sagen til bunds.

Rapporten er netop udkommet og giver, ifølge TV2 Lorry, en sønderlemmende kritik af Albertslund Kommune.

Advokat Mads Pramming, der har speciale i social- og strafferet, har også set på sagen, og han udtaler i et interview med TV2 Lorry, at det er værd at undersøge, om der er sket noget i sagen, der skal forfølges strafferetligt.

Advokaten mener nemlig, at paragraf 241 i straffeloven træder i kraft - en paragraf, der lyder: 'Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.'

»Jeg mener, den er relevant at hive frem her, for det er uagtsomt manddrab. Der er tidligere eksempler på at kommuner er blevet dømt for uagtsomt manddrab. Og i den her sag er der blevet handlet uagtsomt. Der er nogen, som har begået fejl og ikke gjort, hvad de skulle gøre for at hjælpe den her syge borger. Det står jo ret tydeligt i advokatundersøgelsen,« siger Mads Pramming til TV2 Lorry.

TV2 Lorry har også talt med professor fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, som også mener, at kommunen kan have begået noget strafbart.

Professoren påpeger, at der er sket en meget alvorlig fejl i sagen, og hun nævner paragraf 250, hvori der står, at man ikke må efterlade et menneske i hjælpeløs tilstand, som ifølge hende er det, der er sket i Lennart-sagen.

Skal der indledes en straffesag mod Albertslund Kommune kræver det en politianmeldelse af kommunen. Familien til afdøde Lennart siger til TV2 Lorry, at de lige nu overvejer, om de vil politianmelde Albertslund Kommune.