Under vindmøllerne ved Throrup-sletten mellem Thisted og Aalborg kan de lokale snart finde hundredvis af døde trækfugle.

Det vil være konsekvensen af nye, høje vindmøller, som har fået en placering midt i en fast rute for trækfugle som storke, hjejler og svaner, der ikke kan undvige møllevingerne på vej mod lokale yngleområder. Det er iføge Nordjyske den dystre forudsigelse, som Vesterhimmerlands Kommunes konsekvensrapport, der er udarbejdet af ingeniørfirmaet Oribcon, afslører.

De planlagte vindmøller på den nordjyske slette vil være dobbelt så store som de nuværende - og med et vingeareal, der bliver 10-doblet - hvilket vil dræbe op mod 400 trækfugle hvert år. Antallet af store møller i området vil, hvis projektet gennemføres, øges fra nuværende 100 møller til 150.

Derfor er den omstridte placering af møllerne også kritiseret af organisationer - herunder Biologisk Forening for Nordvestjylland, som værner om fuglelivet i området.

Arkivfoto af vindmøllepark ved Gøttrup i Thy.
Arkivfoto af vindmøllepark ved Gøttrup i Thy. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt påpeger også, at møller er placeret i netop den trækkorridor, som tusindvis af fugle året rundt benytter sig af.

»Vindmølleparken på Klim Fjordholme er klart den mest uhensigtsmæssigt placerede vindmøllepark i området set ud fra fuglebeskyttelses-perspektiv,« lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland.

Anderledes forholder kommunen sig til den ventede fuglemassakre af såkaldte fokus-arter, som er fugle, der er særligt vigtige for mennesker eller økosystemet.

»Rapporten slår dog fast, at tabet af fugleliv ikke truer bæredygtigheden af den enkelte art,« siger seniorplanlægger hos kommunen Kim Stadsvold til Nordjyske.