Det er en skandale, som har ramt Forsvarsministeriet, hvor kontrollen med Ejendomsstyrelsen har været yderst mangelfuld.

Kritikken har været voldsom i sagen, som drejer sig om mulig svindel for millioner af skattekroner.

Det er derfor mildest talt en møgsag for forsvarsminister Trine Bramsen (S), som samtidig er rasende over, at hendes ministerium har kendt til problemet i flere måneder uden at fortælle hende om det. Selv blev hun først orienteret onsdag nat i denne uge.

»Jeg har en enorm vrede over, at jeg ikke har fået noget at vide om dette her,« siger hun til Berlingske.

»Der er nogen, der har siddet og tænkt, at de oplysninger ikke er væsentlige at give videre.«

Og det er en af de farligste situationer, som en minister kan opleve, forklarer B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Hun skal sikre, at ministeriet arbejder for hende og ikke bliver en selvbestyrende enhed, som ikke mener, at ministeren skal inddrages i alt for meget. Trine Bramsen skal sætte sig tungt i stolen nu og vise, hvem der bestemmer,« siger hun.

Flere medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES, er blevet politianmeldt i sagen om mulig svindel og bestikkelse for op mod 1,8 millioner kroner. I en ny rapport fra Rigsrevisionen fremgår det, hvordan kontrollen med indkøb har været decideret ude af kontrol.

Ingen har kontrolleret indkøbene, som har haft fejl i 54 ud af 64 tilfælde i 2018, hvilket er blevet kritiseret i skarpe vendinger af statsrevisorerne. Problemer i denne kaliber, som er gået under forsvarsministerens radar, viser ifølge Søs Marie Serup et system, der dækker over sine egne fejl.

Sagen er samtidig så alvorligt, at det ikke kan udelukkes, at det vil få personalemæssige konsekvenser.

Og det kan meget vel ske, indrømmer Trine Bramsen selv.

Traditionelt set ender denne type skandaler nemlig enten med hårde advarsler eller afskedigelser.

»Sagen er så alvorlig, at det normalt vil føre til personalemæssige konsekvenser,« lyder det fra Søs Marie Serup.

Endnu mere alvorligt tegner det også et billede af et samfund, som ikke fungerer, mener hun.

»I kølvandet på Britta Nielsen-sagen viser det en offentlig administration, som er forældet og uprofessionel.«

For Trine Bramsen som minister vil det formodentlig ikke have den store betydning, fordi hun er relativt ny på posten.

Søs Marie Serup mener dog, at man vil følge tæt med i det, som hun gør nu.

»Hun skal vise tydelig ledelse og handlekraft nu.«

Forsvarsministeren har, efter sagen er begyndt at rulle, sendt et rejsehold fra ministeriet til FES i Hjørring for at undersøge sagen yderligere.

Derudover har Trine Bramsen igangsat en proces internt i ministeriet omkring det forhold, at hun som minister ikke har været orienteret.