Det kan være direkte skadeligt, hvis forældre går for langt i forsøget på at hjælpe eller beskytte deres børn.

Og det er klart at gå for langt, når Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, arrangerer 'Forældrepasning' til et åbent hus-arrangement, der ellers primært er lavet til, at kommende studerende kan besøge stedet.

Det fastslår Sofie Münster, der er psykolog med speciale i forholdet mellem børn og forældre.

»I mit hoved er det at gøre de unge en bjørnetjeneste. Man er nødt til at vise dem tillid til, at de kan klare sig selv,« siger hun til B.T.

Rektor på DMJX Julie Sommerlund oplyser, at der blev arrangeret pasning af forældre, da der plejer at komme rigtig mange af dem til åbent hus. Hun mener ikke, at forældrenes engagement nødvendigvis er en dårlig ting.

»Forskning viser, at forældre spiller en stor rolle, når de unge vælger uddannelse. Unge har næsten altid spurgt deres forældre til råds. Og så mener jeg ikke, at det er en dårlig ting, at forældrene kommer og får korrekte informationer,« siger hun til B.T.

Julie Sommerlund fortæller dog også til B.T., at hun langt hen ad vejen er enig i Sofie Münsters betragtninger. Hun mener også, at der er så meget ironi i invitationen til forældrene, at det burde være svært for forældrene at overse.

»Vi forsøger netop at sende et signal til forældrene om, at det er fint at de kommer, men at vi også gerne vil have, at de holder sig i baggrunden. Jeg kan jo ikke forhindre, at de kommer til et åbent hus-arrangement. Og så tænkte vi, at det her var en god løsning,« siger hun til B.T.

Det mener Sofie Münster dog stadig ikke er grund nok til at inddrage forældrene i så høj grad, som man gør her.

»Det, barnet har brug for, er ikke, at mor og far gør det i stand til at træffe det rigtige valg. De har brug for forældre, der siger, at hvis du vælger forkert, så klarer du også det. De har 'bare' brug for tiltro,« siger hun.

Selvom Julie Sommerlund ikke nødvendigvis er enig i, at forældreengagementet er en dårlig ting, lægger hun vægt på, at der er episoder, hvor det klart bliver for meget.

»Der har været episoder, hvor forældre til studerende har ringet til skolen for at spørge, hvornår deres barn har eksamen. Der har vi pænt sagt til dem, at de studerende selv må henvende sig,« fortæller Julie Sommerlund.

Og ifølge Sofie Münster er det netop et tegn på, at der er en bevægelse igang – i en forkert retning.

»Vi skal interessere os for vores unge mennesker, men det skal ikke være på sådan en micromanagement-måde. De unge bliver rustet ved, at man hjælper, når de har det svært – ikke ved, at forældrene selv er med på et møde på deres børns kommende uddannelsessted,« siger hun.