Det er ikke en opløftende vurdering, som forskeren smider ud over Østersøen ved Bornholm.

»Det hav er jo i praksis dødt,« siger siger Stiig Markager, der er specialist i marinbiologi og biogeokemi på Aarhus Universitet.

Sådan skriver TV 2 Bornholm.

Det er et område på syv gange Bornholms areal, der efterhånden er ramt af iltsvind.

»Torsken og andre nøglearter er jo ved at forsvinde, så økosystemet fungerer ikke,« konstaterer Stiig Markager fra Aarhus Universitet.

Iltsvindet skyldes i overvejende grad, at der i lang tid er blevet udledt for meget kvælstof.