Når forældreparret Daniel og Rikke har afleveret deres datter Paloma i børnehaven, står hun ikke sammen med de andre børn og vinker ud af vinduet efter forældrene.

Gennem vinduet kan de se, hvordan Paloma sidder alene på gulvet og leger med en kasse dyr. Helt uden at lege med de andre børn.

Med et stik i maven vinker Rikke til sin datter.

Men det kan Paloma ikke se.

Efter at midlerne til Palomas støttepædagog er forsvundet, har forældrene oplevet, at hun mistrives.
Efter at midlerne til Palomas støttepædagog er forsvundet, har forældrene oplevet, at hun mistrives.
Vis mere

Tre-årige Paloma er født blind. Og trods en hård kamp med kommunen er hun efterladt tilbage på gulvet uden sin altafgørende støttepædagog.

Forældrene Daniel og Rikke er fanget i systemet og kæmper med Københavns Kommune om at få den nødvendige støtte til deres datter Paloma.

For at blindfødte Paloma kan blive inkluderet i børnehaven, forstå at lege med de andre børn og udvikle sine sociale kompetencer, har hun brug for en støttepædagog ved sin side.

Men siden sensommeren har familien oplevet, at kommunen gradvist har trukket den økonomiske støtte, så Palomas støttepædagog har kunnet hjælpe i færre og færre timer.

Fra den 1. januar var støtten helt forsvundet, og den vante og populære støttepædagog Lea kunne ikke længere tage sig af Paloma.

»Når vi har hentet hende, har hun siddet for sig selv på gulvet eller bare gået alene rundt langs bordene og ikke deltaget i, hvad de andre lavede,« fortæller faren Daniel Toghill.

»Det har gjort hende utryg. Og hun har decideret mistrivedes i den seneste tid,« siger han og tilføjer:

»Det gør ondt helt ind i hjertet. Vi har begge været ret kede af det og meget mærkede.«

Forældrene fortæller, at de ikke bebrejder børnehaven. De gør det så godt, som de kan med begrænsede ressourcer.

Forældrene forsøgte i de første to uger af året at se, om pædagogerne kunne håndtere Paloma uden en støttepædagog. Men de måtte konstatere, at det slet ikke gik. Paloma endte ofte med at sidde for sig selv og ikke at være inkluderet i legene med sin jævnaldrende. Og uden at kunne finde på toilettet selv. Der var simpelthen ikke hænder nok.

Derfor valgte forældrene i mandags at tage Paloma hjem og passe hende selv.

En situation, der langt fra er holdbar særlig længe endnu.

Forældrene føler, at det er en langsom udmagring.

Gennem efteråret faldt kommunens støtte til pædagogen til kun 15 timer om ugen, hvilket langt fra var nok til at sikre Palomas udvikling og inklusion.

Til sidst fik de beskeden om, at støtten helt ville frafalde fra den 1. januar.

Ifølge Københavns Kommune er støtten til Palomas støttepædagog blevet stoppet, fordi børnehaven ikke har ansøgt kommunen om midlerne på korrekt vis.

Det er dybt beklageligt, at forældrene oplever, at støtten forsvinder fra den ene dag til den anden. Processen er, at det er noget, der skal genansøges med jævne mellemrum, og det har institutionen ikke gjort. Det gør de nu, og så behandler vi sagen i eksprestempo. Men uanset, hvor fejlen ligger, så er det er i sidste ende vores ansvar, og vi kan kun beklage sagen, skriver faglig direktør for Børne- og Ungeforvaltningen, Camilla Niebuhr, i en mail til B.T.

Palomas forældre passer hende nu hjemme, indtil der er kommet styr på støtten til en ny støttepædagog.
Palomas forældre passer hende nu hjemme, indtil der er kommet styr på støtten til en ny støttepædagog. Foto: Privatfoto.
Vis mere

Forældrene fortæller selv, at de gentagne gange i løbet af efteråret forsøgte at få kommunen til at tildele støttemidler til Paloma fra det nye år. Men ifølge forældrene var svaret til børnehaven, at der ikke var midler nok.

B.T. har ikke haft mulighed for at interviewe Camilla Niebuhr. Men til TV 2 har forvaltningsdirektøren afvist at kommentere på den løbende nedskæring i støtten, da det handler om sagsbehandling.

Der er angiveligt sket en ændring i proceduren for, hvordan midler til støttepædagoger skal søges fra den 1. januar, som forældrene ikke var blevet underrettet om, fortæller de.

Derfor har familien nu søgt om støtte igen. Men efter at have kæmpet med kommunen længe, er forhåbningerne ikke store.

»Vi er 100 procent sikre på, at der vil være en tilbagegang for Paloma, hvis ikke hun får den nødvendige støtte,« siger Daniel Toghill.

Men selv hvis forældrene får den nødvendige støtte på 30 timer ugentligt, er lykken ikke nødvendigvis gjort.

Procedureændringen fra 1. januar medfører nemlig ifølge forældrene, at den oprindelige støttepædagog Lea, som Paloma og familien har været så glad for, ikke kan fortsætte.

I stedet vil kommunen sende nye støttepædagoger, der slet ikke kender Paloma eller hendes behov.

»Vi er bange for, at det bremser hendes udvikling, at det er en ny støttepædagog,« siger Daniel Toghill.

En ting er dog sikkert.

»Vi vil gøre alt for, at vores barn får den støtte, hun har brug for. Og vi stopper ikke, før vi er nået dertil. Ikke kun for vores datter. Men for alle blinde.«