Siden 1. februar har Carelink oplevet enormt meget spildtid i forbindelse med tilbud om mobile kviktest.

Hvis de private udbydere skal foretage flere kviktest, end de gør i øjeblikket, er det oplagt at overveje den nuværende teststrategi.

Det mener direktør Brian Rosenberg fra Carelink, der siden 1. februar har stået med ansvaret for at udføre kviktest i Region Syddanmark på vegne af staten.

Den opgave er knyttet til et udbud, som Carelink vandt.

Som følge af det vundne udbud har Carelink siden 1. februar drevet fem faste teststeder i Region Syddanmark, haft midlertidige teststeder og tilbudt at køre ud til forskellige institutioner for at tilbyde test af medarbejdere.

Men i forbindelse med det mobile testtilbud oplever Carelink, at der bliver spildt tid og kræfter, som kunne være blevet udnyttet bedre.

»Først og fremmest vil jeg sige, at det er en meget velment strategi, som jeg selv har været stor tilhænger af,« siger Brian Rosenberg.

»Men i praksis må vi bare sige, at det at lave mobile testcentre på den måde, vi har gjort, viser sig at være meget lidt effektiv. Og det skyldes især, at mange af de steder, som vi besøger, er meget små.«

»Det andet er, at det antal medarbejdere, vi får at vide, vi skal ud at teste, meget sjældent er det antal, vi reelt set skal ud at teste. Derfor er der enormt meget spildtid,« siger direktøren.

Ifølge ham er der tilfælde, hvor Carelink har fået at vide, at det skal køre ud og teste 100 mennesker, men hvor der reelt kun er 20 eller 30, der ønsker at tage imod tilbuddet om at lade sig teste.

I den slags tilfælde kunne Carelink have nøjedes med at sende én medarbejder afsted frem for to, da der ikke er behov for to til så lille en testopgave.

»Så det siger jo sig selv, at det ikke er den meste effektive måde at få testet 100.000 mennesker i Danmark hver evig eneste dag,« siger Brian Rosenberg.

Han henviser til, at Carelink sammen med Falck, der er den anden private udbyder, der laver kviktest på vegne af staten, som følge af udbudsaftalen skal have kapacitet til at lave 100.000 test om dagen.

De to selskaber er dog langt fra det antal i øjeblikket.

Hvis selskaberne skal komme tættere på at lave 100.000 test om dagen, har Brian Rosenberg to forslag.

»Jeg tror, at en vej frem kan være, at de steder, hvor vi tager ud mobilt, er steder med langt flere medarbejdere.«

»Og så kan vi få lavet langt flere små testcentre rundtomkring i de små lokale samfund, så vi kommer tættere på borgerne, og det bliver lettere for den enkelte institution at komme hen og blive testet på et center og komme på arbejde bagefter,« siger direktøren.

/ritzau/