Lyt til artiklen

Problemerne stod i kø, da fødevaremyndighederne 24. august besøgte et pølsemageri ved Holstebro.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport lå der ved indkørslen til gårdspladsen et dødt kreatur, som var råddent og ildelugtende.

På selvsamme gårdsplads stod der kasser med pølser under en presenning.

Virksomhedens ejer var ellers tidligere på måneden blevet påbudt at destruere spegepølserne.

Han fik derfor en administrativ bøde på 2.500 kroner for ikke at efterkomme påbuddet.

Fødevarestyrelsen fandt også en anden død ko. Den lå i et læhegn.

Ejeren var ellers ved et tidligere kontrolbesøg blevet påbudt at bortskaffe den døde ko. Men i stedet var den blevet tildækket med jord.

Og sådan fortsatte skeletterne med at vælte ud af skabet hos pølsemageriet Møllevang Limousine, der har taget navn efter kvægracen 'limousine', som virksomheden også selv avler.

Limousinekvæg stammer oprindeligt fra Frankrig og er den mest udbredte kødkvægsrace i Danmark. Udbredelsen skyldes Limousines gode kælvnings- og produktionsegenskaber. Arkivfoto.
Limousinekvæg stammer oprindeligt fra Frankrig og er den mest udbredte kødkvægsrace i Danmark. Udbredelsen skyldes Limousines gode kælvnings- og produktionsegenskaber. Arkivfoto. Foto: MYCHELE DANIAU
Vis mere

Problemerne var så omfangsrige, at Fødevarestyrelsen har påbudt Møllevang Limousine at modtage hjælp fra en godkendt rådgiver, før spegepølseproduktion igen kan foregå fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Pølsemageriet kunne blandt andet ikke redegøre for sporbarheden på en lang række animalske råvarer. Altså hvor kødet stammede fra.

Det udløste en ekstrabøde på 5.000 kroner, og virksomheden blev dertil påbudt at destruere et helt ton kød.

Møllevang Limousines ejer blev partshørt under kontrolbesøget, og han oplyste følgende:

'Jeg synes, det er meget svært. Jeg vil stoppe med at lave spegepølser. Jeg kan godt se, at der ikke helt er styr på det. Nogle af varerne er til privat brug,' står der i kontrolrapporten.

Ejeren var angiveligt heller ikke klar over, at der var allergener i flere af hans spegepølser i form af mælkesukker, som kan gøre laktoseintolerante forbrugere syge.

Fødevarestyrelsen besluttede derfor, at spegepølserne ikke må sælges, og at øvrige animalske råvarer ikke lovligt kan anvendes i virksomhedens fødevareproduktion.

Fødevarestyrelsen mente også, at ejeren Kim Pedersen ikke havde været samarbejdsvillig under kontrolbesøget.

Ifølge kontrolrapporten havde han afgivet usammenhængende og modstridende forklaringer på en række områder. Det kostede ham en tredje bøde på 2.500 kroner.

Den samlede bødesum endte dermed på 10.000 kroner. Til stor utilfredshed for virksomhedsejer Kim Pedersen, der nu har valgt at inddrage sin advokat i sagen.

»Jeg er uenig med Fødevarestyrelsen. Hvorfor jeg er det, holder jeg dog for mig selv. Det bliver mellem mig og min advokat,« siger Kim Pedersen til B.T.

Dog må han sande, at hans pølsemageri har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen betegner Møllevang Limousine som en 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'. Det giver styrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.