Hvis du har købt fødevarer fra butikken Koko Rino på Kordilgade 50 i Kalundborg er det med at smide dem ud i en fart.

Det sker på grund af, at Fødevarestyrelsen har konstateret et massivt angreb af mus i butikken.

I butikkens lokaler fandt Fødevarestyrelsen urinstænk og ekskrementer fra mus på flere af fødevarerne.

Den var også gal i en bøtte med Tahin. I den fandt de også museekskrementer.

Desuden fandt Fødevarestyrelsen spor af små skadedyr over alt i hele butikken.

Det var både under og på inventaret.

Fødevarestyrelsen reagerede selvfølgelig prompte på dette, hvorfor de også opfordrer borgere, der har købt varer i butikken, til straks at skille sig af med det.

Det skyldes i høj grad, at fødevarerne kan være sundhedsskadelige.