»Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene.«

Sådan lyder det i en underskriftindsamling lavet af fire læger, der mildest talt er bekymrede for coronatiltagenes sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, og kræver restriktionerne ophævet med det samme. De tager samtidig afstand til udkastet til den nye epidemilov.

Lægerne bakkes op af ikke mindre end 30.651 personer, der i skrivende stund har skrevet under på erklæringen. Alle er skeptiske overfor regeringens coronatiltag.

»Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen,« lyder det videre i erklæringen.

Og det er altså ikke fire helt tilfældige personer, der prøver at skabe ravage, som har startet underskriftindsamlingen. Det er fire højtstående læger:

Først er det Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi, Mette Maja Mouritsen, speciallæge i almen medicin, Jørn Bech Laursen, privatpraktiserende speciallæge i internmedicin og kardiologi, og så Christian Akim Jacobsen specialeansvarlig overlæge.

De fire læger og deres mere end 30.000 støtter mener, at konsekvenserne af coronatiltagenen er fuldstændig ude af proportioner og gør mere skade end gavn. Både for borgere, i sundhedsvæsenet og for samfundet som helhed.

I erklæringen lister lægerne otte punkter op, som ligger til grund for bekymringen:

For det første mener lægerne, at der ikke på noget tidspunkt har været en sundhedsfaglig myndighed, der har anbefalet en nedlukningen af landet og indgreb i Grundloven. Tværtimod har direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, advaret mod nedlukning og indgreb i forsamlingsfriheden.

For det andet er Søren Brostrøm blevet bedt om at 'forlade ansvaret for proportionalitet'. Altså tilsidesætte sin faglighed i forhold til afvejningen af konsekvens.

Dernæst pointerer lægerne, at der er færre danskere, som dør efter smitte med corona sammenlignet med danskere, der dør som følge af influenza, og at gennemsnitsalderen, for dem der dør af corona, er et år højere end den gennemsnitlige levealder i befolkningen, som ligger på 82 år.

For det femte mener lægerne, at blandt andet Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det danske sundhedsvæsen er rustet til at håndtere corona – selv i det værst tænkelige scenarie.

Derudover mener lægerne ikke, at der er så stort et behov for at teste befolkningen, som man gør lige nu, og at coornahåndteringen indtil nu har kostet samfundet 207 milliarder kroner, som vi må antage, at lægerne mener er for meget.

Slutteligt har Sundhedsstyrelsen tilbage i februar sammenlignet corona med de andre sygdomme på epidemilovens liste B. Her er andre sygdomme som fx influenza. Det skriver lægerne, at de har fået oplyst gennem en aktindsigt.

Lægerne anfører altså, at de mener, der er en række grunde til at være skeptiske overfor regeringens tiltag, og de håber nu på, at regeringen vil sløjfe deres tiltag.

Underskriftindsamligen er dog ikke et borgerforslag, men blot en indsamling. Det betyder, at regeringen og politikerne ikke behøver at forholde sig til den.