Hvornår og hvordan får vi samfundet i gang igen uden at overbelaste sygehusene med corona-patienter?

Det er et af de spørgsmål, der i disse dage diskuteres både i Statsministeriet og ude i de danske hjem. Et flertal uden om regeringen har krævet, at regeringen fremlægger et bud på en exitstrategi fra corona-nedlukningen.

For at blive klogere på situationen har B.T. talt med Lars Jørgen Østergaard, der er professor i infektionssygdomme, og Bo Sandemann Rasmussen, der er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

De to eksperter vurderer her fem tænkelige exitstrategier for at genåbne Danmark.

Scenarie #1: Vi bliver i hjemme i et år

Danskerne fortsætter under de nuværende restriktioner, indtil der er fundet en vaccine.

Sundhedsmæssige konsekvenser: »Smitten bliver begrænset, men danskerne skal blive hjemme i land tid endnu. At finde en vaccine og en effektiv behandling mod virussen vil mindst tage et år, hvis vi er sindssygt hurtige. Man bliver nødt til først at teste, at kuren ikke slår folk ihjel.«

Økonomiske konsekvenser: »Hvis vi lever et helt år på den måde, vil vi se et fald på omkring 10-20 procent i bruttonationalproduktet. Det vil være en nedgang, som vi simpelthen ikke har set i Danmark i nyere tid. Finanskrisen vil være en forholdsvis beskeden nedgang til sammenligning.«

»Mange virksomheder vil dreje nøglen om, og arbejdsløsheden vil blive meget stor. Når krisen engang er slut, vil det på grund af virksomhedslukninger tage lang tid at få økonomien tilbage til niveauet før coronakrisen.«

Strøget i København. Arkivfoto.
Strøget i København. Arkivfoto. Foto: Niels Christian Vilmann
Vis mere

Scenarie # 2: Vi åbner Danmark op og gør, som vi plejer

Alle restriktioner bliver ophævet nu. Danskerne vender tilbage på arbejde og skole. Butikker åbner igen, og der åbnes igen for grænserne.

Sundhedsmæssige konsekvenser: »Vi vil formentlig se det, som sker i Norditalien. Vi får et sundhedsvæsen, der brænder sammen. Mange vil blive syge og dø. Både dem med coronavirus og dem, der fejler noget andet. Erfaringer viser, at det ikke kun er gamle og svage, der bukker under for coronasmitten, men også yngre og midaldrende. Men i løbet af tre-fire måneder er det overstået. Langt de fleste vil herefter blive immune.«

Økonomiske konsekvenser: »Hvis der ikke er smitte, vil vi hurtigt kunne vende tilbage til den økonomi, vi havde før krisen, men hvis sygehusvæsenet bryder sammen, kan det få store økonomiske konsekvenser. Hvis mange er syge, vil det trække ned i den effektive beskæftigelse og ramme produktionen.«

Scenarie #3: Samfundet lukker endnu mere ned

De nuværende restriktioner udvides med udgangsforbud, internt rejseforbud i Danmark og forbud mod at samles mere end to personer.

Sundhedsmæssige konsekvenser: »Smitten bliver begrænset endnu mere – også regionalt, så der ikke sker smitte fra Sjælland til Jylland.«

Økonomiske konsekvenser: »Hvis ellers folk stadig får lov at gå på arbejde, er det ikke sikkert, det har de store økonomiske konsekvenser.«

»Der er lukket ned i forvejen, så det er svært at se, at der er yderligere omkostninger end dem, vi har allerede.«

Arkivfoto.
Arkivfoto. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere


Scenarie #4: Vi åbner delvist op efter påske

Arbejde og skole kører igen efter påske. Butikker åbner, men der er stadig forbud mod at mødes i større forsamlinger, og grænserne er stadig lukkede.

Sundhedsmæssige konsekvenser: »At vide, hvad konsekvenserne vil blive, kræver omfattende data og beregninger. Kunsten er at lukke op i takt med, at man har et sundhedsvæsen, der kan følge med. På den måde bliver befolkningen gradvist mere immune. Halvdelen af danskerne skal nok være immune, før epidemien begynder at klinge af.«

Økonomiske konsekvenser: »Der kommer stadig ikke turister til landet, men hvis folk kan gå ud og få en kop kaffe, vil det give en række virksomheder en mulighed for at overleve. Det vil forhindre nogle virksomheder i at lukke, og det vil forbedre vores beskæftigelsesmuligheder resten af året.«

Scenarie #5: Danmark åbner først gradvist op efter sommerferien

De nuværende restriktioner forlænges. Skoler, daginstitutioner og butikker åbnes op efter sommerferien.

Sundhedsmæssige konsekvenser: »Det er kompliceret at vurdere, hvor stor effekt det vil have at vente til efter sommerferien. Der er rigtig mange knapper at skrue på, og der er ingen nulevende, der har prøvet det før. Hvis det trækker ud, kan en mulighed være at dele befolkningen op i immune og ikke-immune og lade de immune vende tilbage til samfundet.«

Økonomiske konsekvenser: »Virksomheder vil gå nedenom og hjem, særligt i hotel- og restaurationsbranchen. Man kommer til at mangle nogle arbejdspladser, fordi virksomheder er lukket. Vi får derfor en langsommere tilbagevenden til normaltilstanden, fordi vi mangler virksomheder, der kan få gang i beskæftigelsen igen.«