En fejl i et it-system.

Det har vist sig at være årsagen til, at der for to år siden blev udbetalt cirka 37 millioner kroner for meget i såkaldt taxametertilskud til 48 erhvervsskoler.

Det oplyser Styrelsen for It og Læring, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet, i en pressemeddelelse.

»Vi har i forbindelse med et nyt it-system opdaget en fejl i beregningerne af lærepladstaxametertilskud til erhvervsuddannelserne, og det retter vi op på med det samme,« forklarer direktøren for Styrelsen for It og Læring, Stine Hegelund Bertelsen:

»Fejlen indebærer, at nogle skoler har modtaget for mange penge. Vi beklager meget de udfordringer, som dette giver erhvervsskolerne.«

Fejlen er fundet i det it-system, som beregner lærepladstaxametertilskuddet til erhvervsuddannelserne - der kan få et lærepladstaxametertilskud, når en elev indgår en uddannelsesaftale.

Beløbet på 37 millioner kroner svarer til cirka ti procent af de samlede udbetalte lærepladstilskud.

Som følge af fejlen vil nogle institutioner fremover få udbetalt et mindre tilskud, end det hidtil har været tilfældet, oplyses det.