Lyt til artiklen

Bilister i København skal fremover trykke mindre hårdt på gaspedalen, hvis de vil undgå en bøde.

Det skyldes, at hastigheden på flere centrale trafikårer i hovedstaden sættes ned, inden april bliver til maj. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) glæder sig over, at farten sættes ned. Det vil gradvist medføre, at København bliver mere grøn og mere sikker, lyder det. Og så vil det være med til at skubbe bilisterne over i den offentlige trafik, lyder det.

»Det nedbringer støj fra trafikken, det giver færre og mindre alvorlige ulykker og øger følelsen af tryghed, og så kan det bidrage til på længere sigt at få folk til at vælge privatbilen fra og skifte til mere bæredygtige transportformer,” siger hun.

Helt konkret sættes hastigheden ned fra 60 km/t til 50 km/t på Tuborgvej, Lersø Park Allé og Universitetsparken.

Ifølge Teknik- og miljøforvaltningen har politiet nu givet tilladelse til at sætte hastigheden ned på de trafikerede veje på Østerbro.

Tuborgvej er en regional vej og hastighedsnedsættelsen bliver derfor koordineret med Gentofte Kommune, så der bliver højest 50 km/t på hele strækningen.

På den nordlige del af Lersø Park Allé er der i dag variable tavler, der i skoletiden skilter hastighedsgrænsen til 40 km/t. Denne skiltning fastholdes.

»Det er på de største veje, at støjen og luftforureningen er højest, og derfor er det også dér, effekten af hastighedsnedsættelserne er størst. Skridt for skridt bliver trafikken i København grønnere og mere sikker, og det er enormt positivt,« siger Line Barfod i pressemeddelelsen.

I det seneste budgetforlig er der sat penge af til at gennemføre flere hastighedsnedsættelser i København. Forvaltningen er ved at undersøge, om hastighedsgrænsen på hovedparten af de øvrige veje, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t, kan sænkes til 50 km/t, oplyses det.

De nye hastighedsskilte forventes opsat i slutningen af april, og i de efterfølgende måneder vil der være 'Husk 50 km/t' skilte oppe til at minde bilisterne om den nye hastighedsgrænse.