Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bliver trukket ind i sagen om ambassadør Peter Taksøe-Jensens kritisable drift af ambassaden i New Delhi i Indien. Enhedslisten kræver nemlig en redegørelse fra regeringen.

»Jeg går ud fra som en selvfølge, at Udenrigsministeriet nu kommer med en redegørelse til Folketinget om sagen. Hvis regeringen ikke af sig selv føler et behov for at orientere Folketinget om sagen, gør den jo sig selv til en del af problemet, og så må vi jo bede om at få en redegørelse,« siger Enhedslistens udenrigsordfører, Søren Søndergaard.

Enhedslisten krav kommer, efter B.T. mandag afslørede, at Rigsrevisionen efter et kontrolbesøg på ambassaden i New Delhi i november 2017 har uddelt skarp kritik til Peter Taksøe-Jensen for at godkende ambassadens stærkt fejlbehæftede regnskaber. Rigsrevisionen satte også sin kritiske finger på, at ambassadens ansatte har fløjet på businessclass og boet på dyre hoteller uden den dokumentation, der kræves for undtagelsesvis at fravige de strikse regler for tjenesterejser. Også ambassadens behandling af eksportfremmesager var kritisabel. En stikprøvekontrol afslørede fejl i 20 ud af 24 sager.

»Det virker, som om det ikke er en opgave, som ledelsen har prioriteret. Man har ikke interesseret sig for, om man overholdt reglerne, og når ledelsen har godkendt medarbejdernes ting, lader det til, at man har godkendt uden at gå i dybden med substansen,« lød det mandag fra professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Rigsrevisionen placerede entydigt ansvaret for den sløsede drift af ambassaden hos ledelsen. Som konsekvens af sagen er flere menige medarbejdere på ambassaden blevet udskiftet.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis der bare er blevet sparket nedad,« siger Søren Søndergaard.

Alternativets udenrigsordfører, Rasmus Nordqvist, har en klar forventning om, at Udenrigsministeriet træffer de relevante forholdsregler i sagen.

»Det er en meget klar og tydelig kritik, Rigsrevisionen er kommet med. Det går jeg ud fra, at Udenrigsministeriet tager dybt alvorligt og får rettet op på, for selvfølgelig skal reglerne efterleves,« siger han og tilføjer, at det er ministeriets opgave at træffe de relevante personalemæssige konsekvenser.

»Og så er det regeringen, der må afgøre, om den har tillid til ambassadøren,« siger Rasmus Nordqvist.

B.T. bad i går udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forholde sig til Rigsrevisionens kritik af Peter Taksøe-Jensen og bad ham svare på, om han har tillid til, at Peter Taksøe-Jensen står i spidsen for Danmarks ambassade i New Delhi. Gennem sin presserådgiver oplyser Anders Samuelsen, at han henholder sig til det svar, som Udenrigsministeriets koncernøkonomichef, Erik Brøgger Rasmussen, har givet til B.T.

Erik Brøgger Rasmussen fastslog mandag, at ministeriet tager Rigsrevisionens kritik alvorlig, at ministeriet i samarbejde med Peter Taksøe-Jensen har iværksat initiativer, der skal rette op på driften af ambassaden, og at ministeriet fortsat har tillid til Peter Taksøe-Jensen.