Vi står over for en alvorlig energikrise og en vinter, hvor vi ikke ved, hvad der sker.

Derfor har flere kommuner valgt at være på forkant med energibesparende tiltag.

B.T. har rakt ud til landets tre største kommuner, København, Aarhus og Odense, for at se, hvordan de helt konkret har valgt at spare på elregningen.

København:

 • Slukker for alle saunaer i kommunens svømmehaller.
 • Skruer ned til 19 grader i kommunens bygninger – dog ikke i institutioner for sårbare borgere som vuggestuer og plejehjem.
 • Slukker for facadebelysningen på 45 lokationer i Københavns Kommune frem til 1. maj 2023.
 • Gadebelysningsanlæggene, som kan fjernstyres, skal dæmpes med 10 procent frem til 1. maj 2023.
 • Belysningen i 25 parker og grønne arealer skal til 1. maj 2023 være slukket i aften- og nattetimerne klokken 00-05.
 • Skøjtebanen ved Enghave Plads vil ikke blive etableret denne vinter.
 • Der iværksættes en intern indsats, hvor kommunens 45.000 ansatte opfordres til at spare på strømmen.

Aarhus:

 • Lukker udendørs skøjtebane foran Musikhuset
 • Slukker for alle saunaerne i flere svømmehaller – herunder Lyseng, Aarhus Svømmestadion og Gellerupbadet. Ligesom temperaturerne bliver sænket i flere bassiner.
 • Temperaturen sænkes til 19 grader i de kommunale bygninger. Herunder skoler, sportshaller, kulturbygninger og alle administrative bygninger.
 • Åbningen på det nye kunstværk 'The Garden in the Machine' udsættes. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle værket være færdigt i slutningen af året.

Odense:

 • Skruer ned til 19 grader på skoler, i administrationsejendomme, klubhuse, sportshaller, erhvervsejendomme, koncertsal og på biblioteker.
 • Slukker for facadebelysning på kommunale bygninger.
 • Forkorter fyringssæsonen i kommunale ejendomme.
 • Slukker saunaer i svømmehallerne og klubberne.
 • Slukker det kommunale springvand klokken 22-07 alle ugens dage.
 • Desuden har man i Odense Kommune som virksomhed besluttet at slukke for det trådløse netværk otte timer dagligt. Desuden skal man være hurtigere og bedre til at slukke skærme, der vil være færre multifunktionsmaskiner, og der skal slukkes for køleanlægget.

Af listerne fremgår det blandt andet, at det er store dele af kultur- og kunstområdet, der spares på. Og det ærgrer Aarhus Kommune.

»Kunst og kultur skal være et lyspunkt i vores liv, og derfor er jeg særlig ked af, at vi i denne situation må slukke lyset på en af de mest ambitiøse kunstinstallationer i nyere tid, men svære tider kræver, at vi træffer svære beslutninger,« lyder det fra rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Særligt tiltaget om saunalukning i alle tre kommuner er ikke faldet i god jord. I sidste uge afdækkede B.T., hvordan flere svømmere i Københavns Kommune er dybt frustrerede over, at de ikke kan benytte sig af saunaerne, når de bader i svømmehallerne.

Fælles for alle kommunerne er dog, at man står over for den »alvorligste energikrise i nyere tid«, som kræver tilpasning fra alle parter på alle områder. Derudover lyder det, at det er afgørende, at alle bidrager, hvor de kan.

Alle tiltag bliver løbende vurderet, så der ikke bliver lukket ned eller slukket for noget i længere tid end nødvendigt.